Aktualita k ovlivnění produktivity klasu a další důležité momenty

Minule jsme poměrně podrobně rozepsali, jaké zásahy mají význam a proč. Z tohoto důvodu píšeme tento článek pouze jako připomenutí s tím, že připojujeme několik videí pořízených na Slovensku a k tomu případnou fotodokumentaci vývoje porostů.

Pozdní výsev 20. 11. 2020 pšenice ozimé odrůdy Génius

Zemědělský podnik PD Úsvit při Dunaji, Dunajská Lužná (15 km od Bratislavy). Nadmořská výška 130 metrů nad mořem. Při naší poslední návštěvě byl porost velmi slabý. Fotodokumentaci aktuálního stavu porostu přikládáme nejenom proto, abychom ukázali účinky našich doporučení v ozimých pšenicích, ale abychom ještě napověděli, že je stále prostor pro to, abychom pracovali s porosty jarních ječmenů a jarních pšenic.

V porostu Génia použili dvě opakované dávky 0,25 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, kapalnou močovinu, mangan a fosfor. Ve druhé dávce bylo navíc. (V první dávce by CCC mohlo brzdit rostliny, protože měly malé kořeny.)

Aktuální stav porostu ze dne 19. 5. 2021 (Pšenice ozimá Genius – výsev 20. 11. 2021)

Podobný popis pozdního výsevu pšenic naleznete také ve videu, kde jsme se již podruhé vrátili do odrůdy pšenice RGT Sunnyboy na PD Želiezovce. (Pozdní výsev rozmetadlem se zavláčením.)

Jarní pšenice

U opožděných porostů jarních pšenic bude počet odnoží rozhodovat o celkové výnosové hladině.

Jarní sladovnické ječmeny

U jarních sladovnických ječmenů také, ale dotažení vyšší hustoty bude rozhodující i pro udržení nižší hladiny dusíkatých látek. Pokud zůstanou porosty jarních ječmenů řídké, tak nejenomže budou mít nižší výnos, ale o dusík z opožděné mineralizace se podělí méně klasů a zrno může mít vysoké dusíkaté látky. Proto má význam pracovat s kořeny a ovlivněním hustoty porostů. Doporučujeme postup použitý a doporučovaný do pozdních výsevů pšenic s tím rozdílem, že CCC můžeme dát již i do první dávky.

Jistou nápovědou o tom, jak nyní ještě pracovat s jarními ječmeny je video z podzimního výsevu jarního ječmene Overture, kde Jura Martosy popisuje jarní práci s porostem.

Aplikace, které přinesou jistý výsledek

Často se nás ptáte, na doporučení, třeba i intenzivních kombinací našich přípravků, které mají jistý účinek a ekonomicky zajímavý přínos. Každý rozumný výrobce nevykřikuje do světa, jaké navýšení výnosu může nějaký postřik přinést. Na to může mít vliv ještě mnoho faktorů. Počasí, choroby, škůdci, stav půdy… Nicméně za roky používání jsme schopni odhadnout v daném roce alespoň potenciál aplikace uvedený do souvislostí vývoje počasí.

Ovlivnění produktivity klasu

AKTIVÁTOR 0,3 l/ha ozimé pšenice BBCH 37 – omezíme redukce řad na bázích klasů tím, že podpoříme tok asimilátů do zrn a mírně zvýšíme HTZ.   AKTIVÁTOR 0,3 l/ha ozimé pšenice s posledním fungicidem – významné zvýšení HTZ a snížení propadu zrna pod sítem. Navýšení výnosu v pokusech a provozu od 0,4 do 1,5 t/ha. Vyšší účinek u odrůd s produktivním klasem, s méně stabilní HTZ, přehoustlých porostů, při dostatku vláhy a opožděné mineralizaci. To vše letos velmi snadno potkáme. Účinek snižuje sucho, řídké porosty a odrůdy se stabilní HTZ. Pokud využijeme kombinace obou aplikačních termínů, pak se zvýší stabilita účinku i jeho ekonomická návratnost.

AKTIVÁTOR není obyčejný auxinový výrobek – má v sobě mix auxinů a jejich prekurzorů postavených na optimálním účinku a jako pojistku proti problémům, které mohou při postřiku na klas nastat, ještě i 3DÉČKO.

Podrobný popis práce s opožděným porostem pšenice tvrdé Sambadur s výhledem na možnosti ovlivnění parametrů kvality, produktivity klasu i HTZ naleznete ve videu ze Senice od Lukáše Krajčíka.

Zvýšení tvorby hmoty a výnosu jařin

Jarní plodiny jsou letos ve významném časovém zpoždění. Na druhou stranu, jejich ceny nejsou špatné, a proto má smysl do urychlení jejich vývoje investovat. A pokud možno tak, aby se jednalo o investici návratnou. A protože je většina jařin opožděná a je omezená kapacita postřikovačů, doporučujeme spojovat aplikace s listovou výživou.

Jarní pšenice a jarní ječmeny

Mnoha porostům nerostly ve studené půdě kořeny. Proto nyní nemají vyrovnané hormonální hladiny, jsou opožděné v růstu, utíká jim hlavní stéblo a nečerpají dostatek živin z půdy. Proto má význam v jarních obilninách v listových aplikacích pracovat s kořeny a využít 0,5 l/ha FULHUMU v kombinaci s 1 l/ha CCC, 5 až 7 % močoviny a 0,3 l/ha manganu nebo ještě lépe komplexního mikroprvkového hnojiva typu Kombiphos nebo s fosforem samostatně. Navýšení výnosu, při takovéto práci s porostem, může letos klidně přinést 0,5 t/ha. Při dělených dávkách více.

Kukuřice

Doporučujeme ve fázi od 3 do max. 6 listů dávku 1 litr/ha APIKÁLU. Je zajímavé si tuto aplikaci, byť jenom zkusit. Pěstitelé, kteří ji testovali poslední 2 roky, hovoří u zrnových kukuřic o navýšení výnosu od 0,7 do 1,5 t/ha. S tím souvisí i výnos hmoty u silážních kukuřic. Aplikace je viditelná na oko. Neaplikovat později, pak dochází k velmi prudkému snížení účinku.

Nízké teploty jsou pro kukuřici limitující a chybí jí energie. Typický stav i pro doplňkovou aplikaci cukru

Slunečnice

Do středních až silných porostů 1 l/ha STIMUL. Do slabých a nevyrovnaných porostů 0,5 l/ha FULHUM + 0,5 l/ha STIMUL. Fáze od 3 do 12 listů. Optimum 5 až 8 listů. Pěstitelé hovoří o 0,5 t/ha a výrazném snížení malých semen.

Hrách a sója

Ve výšce porostu od 12 cm do 20 cm, (sója od 3. listu), 0,5 l/ha FULHUM + 0,5 l/ha APIKÁL. Navýšení bývá od 0,3 do 0,7 t/ha. Opět bych doporučil zkusit a udělat si názor.

Opožděné porosty hrachů v chladné půdě dost neochotně tvořily kořeny. Proto budou na podporu růstu kořenů velmi dobře reagovat. Dole je optimální fáze pro aplikaci 0,7 l/ha CCC do ozimého hrachu

Mák

V této plodině opravdu máme již méně času. Máky jsou hezky vzešlé, ale poslední týdny stagnují v růstu. Na počátku prorůstání listových růžic doporučujeme do řídkých porostů AKTIVÁTOR, do hustých porostů FULHUM, oba v dávce 0,5 l/ha a rovnou v kombinaci s 0,5 l/ha STIMULU. Tato kombinace může dosahovat v kombinaci s listovou výživou navýšení 0,3 t/ha. Tam, kde jsou těžší půdy, může být nyní riziková povrchová krusta po deštích. Pokud by přišly vysoké teploty, zcela jistě by kořenům neprospělo, že půda nebude dobře chladit. Proto je k úvaze rozbít krustu bránami, aby vrchní prachová vrstva dobře chladila v horku i vsakovala vláhu z dešťů.

K přípravkům ENERGEN doporučujeme přidat zinek, bór, (může být i celý komplex mikroelementů), fosfor a cukr. Doporučení bylo již mnohokrát vysvětleno v minulých zpravodajích. Účinek je rychlý a spolehlivý

Oves

Je nejlépe reagující jarní obilninou na podporu tvorby kořenů. Důvodem je skutečnost, že má, podobně jako hrách, slabší tok asimilátů do zrna a pokud mu zvětšíme kořenovou soustavu, tak tento problém vyřešíme. Zde doporučujeme 0,5 l/ha FULHUM v odnožování až do 2. kolénka. Navýšení výnosu se může pohybovat od 0,3 do 1 t/ha v závislosti na půdě a výchozím stavu porostu.

Zbývá již krátký rozhodující čas, proto je potřeba se v plodinách rozhodnout rychle a využít prostoru, který nám příroda dá k ošetření porostů.*

Dobré počasí přejí Jarda Mach a Petr Král

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *