Ztráta paměti (komentář)

Minulý týden zveřejnil Český statistický úřad analýzu, která hodnotí potravinovou bilanci naší země za první čtyři měsíce letošního roku a srovnává ji s rokem předchozím. Pozitivním aspektem této studie je nepochybně zjištění, že export tuzemských potravin vzrostl, a tím se poněkud snížil rozdíl mezi hodnotou jejich vývozu a dovozu. Méně pozitivní však je skutečnost, že rostoucí trend importu potravin do České republiky nadále trvá, a dokonce z některých zemí, především z Polska, meziročně výrazně vzrostl.

Jak je vidět, aféry spojené s kvalitou i původem potravin našich severních sousedů jsou zapomenuty a jejich příliv na tuzemský trh znovu dynamicky roste stejně jako chuť českých spotřebitelů za ně utrácet. Určitý výpadek polského potravinářského zboží v loňském roce, který byl důsledkem medializace řady kauz s ním spojených, nahradil na našich maloobchodních pultech export potravin z Německa a dalších zemí Evropské unie. Bohužel, jak potvrzuje analýza ČSÚ, tuzemští potravináři tuto mezeru na trhu zaplnit nedokázali, byť do podpory českých potravin jdou nemalé prostředky.

Nijak povzbudivý není ani výrazný nárůst dovozu masa a masných výrobků, který z celkové hodnoty dovážených polských potravin tvoří téměř jednu čtvrtinu. Přitom právě živočišné produkty jsou z hlediska možných zdravotních problémů pro konzumenty nejrizikovější a jich se také v minulosti týkaly některé aféry. Pokud je však cena dostatečně nízká, nic z toho české zákazníky neodradí a rádi zapomenou. České kontrolní a dozorové orgány by však rozhodně zapomínat neměly a jejich kontroly potravin dovážených nejen z rizikových destinací by měly být, zejména v těchto letních měsících, velmi intenzivní.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *