Zemědělci v Pardubickém kraji nechtějí zmenšovat osevní plochy

Zemědělci v Pardubickém kraji se brání zmenšování osevních ploch, které chce prosadit vláda. Podle navrhovaného vládního nařízení by jedna plodina od roku 2021 mohla být maximálně na 30 hektarech. Pro pole ohrožené erozemi by mělo nařízení platit už příští rok. Jinak podniky nedostanou dotace. Farmáři z Pardubického kraje to považují za neefektivní zásah do jejich podnikání. Zároveň vláda přichází s něčím, co je dávno zavedené, řekli.

„Naši zemědělci řádně hospodaří, jejich zájmem je, aby půda byla úrodná, aby co nejvíc vody vsakovala. Nepotřebují, aby jim někdo diktoval, na kolika hektarech to mají dělat,“ řekl ředitel Okresní agrární komory ve Svitavách Josef Gracias. „Podle mě je to zbytečná administrativní zátěž našich zemědělců. Aby byla půda úrodná, vyžaduje střídání plodin. Projednává se stará věc, kterou naši zemědělci dávno praktikují,“ dodal Gracias. Nařídit plošně zemědělcům, aby měli jednu plodinu na 30 hektarech a na větší ploše ne, je podle Graciase také problematické. „Jsou to malé výměry, které rozkouskují velké hony na malé parcely, ale nic to neřeší ve vazbě na hospodaření s vodou. Spíš by se mělo zamezit výstavbě velkých parkovišť a zabetonovaných ploch,“ řekl Gracias.
Vláda ve svém prohlášení navrhuje větší pozemky oddělit ochranným pásmem, na kterém bude tráva nebo pícniny. Nebo na větším pozemku střídat plodiny, plocha pro jednu plodinu by měla být menší než 30 hektarů.
Plochy už podle Graciase zemědělci mají rozdělené na erozně ohrožené a vysoce erozně ohrožené. „Tento systém už funguje, jsou tam přerušovací pásy. Pak jsou samozřejmě plochy, které jsou na rovině, které nejsou erozně ohrožené. Tam se střídání plodin samozřejmě dělá, ale ve větším měřítku, než je 30 hektarů,“ řekl Gracias.
Skeptický je i zemědělec a činovník chrudimské agrární komory Jaroslav Kopista. Podle něj by měla být dvacetiprocentní tolerance na třicetihektarová pole. „Máme pole s rozlohou 30,06 hektaru. Přijde ouřada a dá mi pokutu, že tam mám jenom jednu plodinu a překračuji limit? Mám k tomu pesimistický postoj. Jsem proti plošným nařízením. Dojde k prodražení výroby, zbytečnému ježdění s postřiky na jeden pozemek kvůli dvěma plodinám,“ řekl Kopista.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *