Zemědělci, potravináři a lesníci získají z Programu rozvoje venkova asi 84 miliard korun

Čeští zemědělci, potravináři a lesníci získají v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) v letech 2014 až 2020 celkem zhruba 84 miliard korun. Program dnes schválila vláda. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Česká republika program nyní předloží Evropské komisi, která by ho měla schválit začátkem roku 2015.

Cílem Programu rozvoje venkova je především srovnatelné postavení sektoru našeho zemědělství s ostatními členskými státy Evropské unie. Byl připravován na principu partnerství. Tedy v úzké spolupráci jak s dalšími resorty, tak se zástupci nevládních organizací na různých pracovních skupinách a u kulatých stolů s partnery zejména z podnikatelské sféry, uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Rozpočet Programu rozvoje venkova je nižší než v předchozím období od roku 2007, kdy počítal celkem s 3,6 miliardy eur. Zhruba 300 milionů eur pro podporu venkovským obcím ale bylo vyčleněno do kohezní politiky. Tuto podporu budou v budoucnu řešit jiné operační programy. Vláda naopak nedávno schválila navýšení národního spolufinancování Programu rozvoje venkova. Namísto původně předpokládaných patnácti procent vzrostla částka, kterou se na projektech financovaných převážně z unijních peněz podílí stát, na 25 procent.
Program obsahuje opatření cílená na investice do zemědělských podniků včetně podpory mladých zemědělců a na diverzifikace činnosti, kdy budou předmětem podpory například stáje, sklady, technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu, jímky, hnojiště, speciální stroje, kotelny na biomasu a další.
Dále budou podporovány investice do zpracování zemědělských produktů, balení a značení výrobků včetně monitoringu kvality. Pokud jde o oblast investic do lesního hospodářství, půjdou peníze zejména na rekonstrukce a výstavbu lesních cest, na pořízení lesnických strojů a technologií šetrných k životnímu prostředí, zpracování dřeva v malých pilařských provozovnách či budování retenčních nádrží.
Do 17. července 2014 bude Program rozvoje venkova předložen ke schválení Evropské komisi.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *