Zelení požadují, aby v Evropské unii bylo povinné značení masa podle způsobu výroby

Strana zelených vyzvala ministra zemědělství Mariana Jurečku a vládu, aby se zasadili o zavedení povinného označování živočišných výrobků v Evropské unii podle způsobu chovu zvířat, jako je tomu již u vajec. Poctivé označování na etiketách masných a mléčných výrobků poskytuje spotřebitelům důležité informace a možnost svobodné volby ve věci podpory šetrných chovů zvířat. Zelení se tím připojují k celoevropské kampaní s názvem Na etiketě záleží.

Průmyslové velkochovy, ze kterých pochází většina živočišných výrobků v obchodech, nerespektují podle zástupců Strany zelených přirozené potřeby a projevy chovaných zvířat a mají negativní dopady na životní prostředí. Ekologické chovy proti tomu upřednostňují etický přístup ke zvířatům, respektují zásady udržitelného rozvoje a podporují rozvoj venkova a místní zemědělce. I proto roste na trhu poptávka po živočišných produktech z jiných než  intenzivních velkochovů.

„Průzkum Eurobarometr prokázal, že welfare zvířat má významný podíl při rozhodování o koupi výrobku. Průzkumy veřejného mínění rovněž ukazují, že až osm z deseti spotřebitelů v Evropské unii si přeje zavedení povinného značení masa podle způsobu výroby. Systém povinného značení vajec podle způsobu výroby platí v Evropské unii od roku 2004. Díky tomuto systému výrazně narostla produkce vajec ze šetrnějších chovů, kde se nepoužívají klece. To dokazuje, že se veřejnost rozhoduje na základě dostupných informací o způsobu chovu,“ uvádí Tatiana Konrádová, expertka na ochranu zvířat Strany zelených.

Strategie EU v oblasti ochrany dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 přitom uznává, že veřejnost je nedostatečně informována o současných chovech. Čeští zástupci v Evropském parlamentu a celá Evropská komise se proto nyní musí zabývat značením podle způsobu výroby, což je nástroj na zlepšení transparentnosti a informovanosti na trhu a posílení role spotřebitelů.

„Reklamní texty a obrázky na obalech živočišných výrobků často matou zákazníky, protože naznačují jiné podmínky, než v jakých jsou ve skutečnosti zvířata chována. Takové klamání spotřebitelů je běžně rozšířené, ačkoli je zakázáno legislativou EU. Povinné značení potravin podle způsobu výroby je důležité, protože dá lidem možnost svobodně se rozhodovat, pomůže zabránit klamavé reklamě a v důsledku povede ke zvýšení standardů životní pohody zvířat,“ uvádí Jana Drápalová, první místopředsedkyně zelených.

Zelení se připojují ke kampani neziskových organizací Na etiketě záleží, v rámci které probíhá děvětatřicetidenní turné maskota kuřete Rosa po 21 unijních zemích, které požaduje zavedení povinného označení kuřecího masa. Zastávka v Praze se uskuteční 16. srpna v 10 hodin, v parku Kampa, zelení tam nebudou chybět.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *