Zbavit se přebytků mléka co nejdříve

Mlékaři prostřednictvím svého svazu upozorňují, že podle některých ukazatelů vycházejících z výsledků ČSÚ a celní statistiky hrozí na trhu s mlékem opakování loňského krizového vývoje. V dopise zaslaném ministru zemědělství a dalším představitelům státních orgánů a nevládních organizací proto požadují, aby se situace řešila nejpozději do 5. května.

„Pokud se v tomto časovém intervalu nepřistoupí k účinnému řešení, budou mlékárny sdružené v Českomoravském svazu mlékárenském nuceny přikročit k významnému snižování nákupu mléka od zemědělských producentů a jejich odbytových organizací,“ uvádí předseda svazu Milan Teplý ve zmíněném dopise.
Očekávaný přebytek mléka by měl podle svazu řešit Státní fond tržní regulace. Pokud to bude neprůchodné, požadují zpracovatelé zrušení institutu minimální ceny mléka. „Současná situace je taková, že minimální cenu respektují v plné míře mlékárny zapojené do regulace, zatímco někteří zpracovatelé platí dodavatelům mnohdy podstatně nižší cenu,“ upozorňuje Teplý s tím, že probíhající kontroly se málo zabývají subjekty, které nižšími nákupními cenami mléka získávají výhodnější postavení na trhu. Přitom, jak Teplý dodává, samotné působení státem vyhlášené minimální ceny je v přímé vazbě na rozsah regulačních opatření na trhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *