Zákon o myslivosti se měnit nebude, požadavek na bezúhonnost myslivecké stráže zůstane

Zákon o myslivosti se měnit nebude, Ústavní soud zamítl návrh na zrušení pasáže vymezující rozsah bezúhonnosti vyžadované pro členství v myslivecké stráži. Návrh podal Nejvyšší správní soud, podle kterého je podmínka vymezená příliš přísně.

Překážkou pro výkon funkce myslivecké stráže je odsouzení za jakýkoliv úmyslný trestný čin, a to kdykoli v minulosti. K zahlazení trestu se nepřihlíží. Ústavní soud uznal, že podmínka je přísná, ale nikoliv protiústavní. Případné zmírnění je v kompetenci zákonodárců.

Stráž dohlíží v každé honitbě na dodržování zákonů a myslivecké etiky. Může si od lovce vyžádat zbrojní průkaz, lovecký lístek a povolenku, zastavovat auta a kontrolovat, zda nepřevážejí upytlačenou zvěř, případně zadržet člověka přistiženého při neoprávněném lovu. K pravomocem myslivecké stráže patří také usmrcení toulavého psa nebo zdivočelého hospodářského zvířete.

Podle zákona podmínku bezúhonnosti nesplňuje člověk pravomocně odsouzený pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, ani pachatel mysliveckého přestupku.

Podle Ústavního soudu je podmínka bezúhonnosti pro výkon určité funkce či veřejné služby standardním nástrojem, sleduje legitimní cíl. I když je vymezení bezúhonnosti u myslivecké stráže přísné, dokonce přísnější než u jiných typů stráží, nejde o zjevně nepřiměřenou či protiústavní úpravu.

Ústavní soudci poukázali na šíři oprávnění myslivecké stráže, na to, že nosí zbraň a že své pravomoci vykonává samostatně, bez přímých kontrolních mechanismů.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *