Žádost o dotaci z programu Životní prostředí lze podat do konce března

Náměstek ministra životního prostředí pro EU fondy Jan Kříž, zástupce Evropské komise Christos Gogos a představitelé krajů i českých měst a obcí ČR dnes společně hodnotili výsledky operačního programu Životní prostředí 2015 (OPŽP) a jeho přínosy v loňském roce pro životní prostředí a pro českou ekonomiku. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes v Praze uspořádalo výroční konferenci operačního programu Životní prostředí 2015. Konference se konala v přelomovém čase, kdy se ukončují projekty z období 2007–2013, je vyhlášena aktuální výzva s alokací 1,75 miliardy korun a zároveň se rozbíhá období programu 2014–2020. Informovala o tom mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

„Loňský rok byl pro životní prostředí v ČR úspěšný. Podařilo se nám zachránit v OPŽP všechny ohrožené prostředky, které bychom jinak museli poslat do Bruselu kvůli neschopnosti bývalého vedení MŽP i Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Nicméně nepolevujeme a na zachráněné miliardy jsme vyhlásili jednu z posledních výzev z OPŽP 2007–2013, zaměřenou především na nakládání s odpady. Vzhledem k nové povinnosti obcí třídit bioodpad a kovy jsem to slíbil a tento slib tímto plním. Obce mají možnost požádat o dotace na různé druhy kontejnerů, hnědé nebo šedé popelnice či vybavení pro kompostárny a sběrné dvory. Naším cílem je obcím co nejvíce snížit vstupní náklady na zavedení povinnosti třídit nové komodity a zamezit tak účtování nového třídění do poplatků za svoz odpadu občanům,“ řekl při příležitosti konání výroční konference ministr Brabec.

V dopoledním bloku vystoupil se svým hodnotícím pohledem na OPŽP 2007–2013 Christos Gogos z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku. „Na konci roku 2014 se podařil neočekávaný výsledek, kdy byly zachráněny miliony eur. Je to bez pochyb výsledek dobrého řízení a tvrdé práce,“ ocenil dnes práci nového vedení zástupce EK Gogos.

„Díky opatřením nového vedení resortu MŽP proteklo v roce 2014 rozpočtem 52 mld. Kč, z nichž 31,4 mld. Kč bylo pro národní hospodářství čistým ziskem z prostředků EU, a tím i vznikly stovky pracovních míst. Do roku 2014 pak bylo nově postaveno 425 km vodovodů, 6966 km kanalizací a 149 čistíren odpadních vod. Zatepleno bylo 1938 škol a 36 nemocnic. Byly vytvořeny nové kapacity pro třídění a recyklaci odpadů nebo byly vysazeny a ošetřeny téměř dva miliony dřevin po celé ČR,“ shrnul pozitivní přínosy programu náměstek ministra životního prostředí pro EU fondy Jan Kříž.

Část konference byla věnovaná novému programovacímu období 2014–2020. Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je již dostupný harmonogram nových výzev (http://www.opzp.cz/clanek/768/2456/plan-vyzev-na-rok-2015/). Mezi MŽP a EK navíc aktuálně vrcholí vyjednávání o podmínkách dotací na výměnu kotlů v domácnostech. „Evropské fondy na životní prostředí doposud nebylo možné využít v domácnostech, pouze u právnických osob, sdružení a podnikatelských subjektů. Navíc se snažíme, aby komise povolila výměnu uhelných kotlů opět za uhelné, ovšem ve vysokém emisním standardu. Jedině tak vzhledem k nízkým nákladům za topení zvládneme naplnit předpoklad výměny až 100 000 kotlů v domácnostech po celé České republice. A právě taková výměna starých kotlů dokáže české ovzduší změnit k lepšímu,“ komentuje jednání v komisi ministr Brabec. Vzhledem k závěrečným jednáním se pak OPŽP zřejmě dostane mezi první programy, které bude v rámci České republiky Evropská komise schvalovat. Jasno by mělo být v červnu, kdy by měla Evropská komise schvalovat první vlnu programů z ČR.

Aktuální výzvu z OPŽP 2007–2013 vyhlásil Státní fond životního prostředí koncem ledna. Od 2. února do 19. března přijímá žádosti o dotace například na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. korun. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015.

„Loňská akcelerační opatření nám uvolnila poslední balík prostředků, které lze ještě letos vyčerpat. Jiná výzva už v tomto programovém období nebude, proto by žadatelé neměli otálet. Garantujeme administraci žádostí v pevných termínech tak, aby se dala stihnout realizace i financování v letošním roce,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

V 64. výzvě je přidělena alokace 800 milionů korun na opatření na zkvalitnění nakládání s odpady. Konkrétně je možné požádat o podporu na vybavení obecních systémů třídění odpadů, a to s ohledem na novou právní povinnost povinného třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů a kovů. Vybavení se týká i nákupu sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad a kovy, vybavení sběrných dvorů (např. velkoobjemový kontejner či drtička biologicky rozložitelného komunálního odpadu). Na opatření v rámci energetických úspor (prioritní osa 3) je vyčleněno 500 milionů korun. Zbylých 450 milionů korun je alokováno na projekty v prioritní ose 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *