Žadatelů o podporu na konzumní brambory letos přibylo

Letos přibylo žadatelů a zároveň přibylo hektarů brambor v žádostech o podpory. Z 10 400 jejich počet stoupl na 11 300. Uvedl to na polním dnu o bramborách v Olešné na Havlíčkobrodsku předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček s tím, že v rámci podpory citlivých komodit je pro pěstitele k dispozici zhruba 50 milionů korun. U škrobárenských brambor zažádalo o tuto podporu 273 žadatelů na 5672 hektarů.

Králíček za zásadní považuje program režimu jakosti Q CZ na brambory, na který navazuje i dotační program. „Materiál prošel poradou ministra a byly na něj vyčleněny finanční prostředky ve výši 50 milionů korun. Podána byla i žádost o notifikaci tohoto titulu do Bruselu a vypořádány připomínky Evropské komise,“ shrnul Králíček s tím, že svaz by chtěl, aby celá záležitost byla ukončena do konce letošního roku a příjem žádostí začal v dubnu příštího roku. Certifikačním orgánem bude přitom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Králíček připomněl také problematiku zařazení brambor do integrované produkce, což se zatím nepodařilo, nebyly na to vyčleněny finanční prostředky. Podle něj pěstitel brambor však budou moci využít prostředků na odvětvové intervence. Problémem je však, že je mohou čerpat pouze organizace producentů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *