Výrobců potravin u nás vloni ubylo

V loňském roce působilo v České republice o 212 výrobců potravin a nápojů méně než v roce 2012. Celkový počet těchto subjektů registrovaných ke konci loňského roku činil 18 317, přičemž ekonomicky aktivních jich bylo podstatně méně, a to jen něco přes osm tisíc. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013, tzv. Zelená zpráva, kterou vydalo ministerstvo zemědělství.

Zpráva uvádí, že ekonomicky aktivních podniků produkujících potraviny bylo v loňském roce celkem 6806, což je meziročně o 41 firem méně, a v témže období působilo v zemi 1206 výrobců nápojů, kterých podle statistiků meziročně ubylo pět. Současně s tím se změnila také struktura využívaných právních forem, když v roce 2013 se nejvíce rozrostl počet firem fyzických osob, a naopak poklesl počet podniků se zahraniční majetkovou účastí.

U podniků sledovaných Českým statistickým úřadem, který monitoruje subjekty se sto a více zaměstnanci převládaly z hlediska velikosti v roce 2013, obdobně jako v minulých letech, podniky od 100 do 199 zaměstnanců. S rostoucí velikostí počet potravinářských podniků klesá.

Na rozdíl od předchozích let, kdy podle absolutního objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb představovaly výkonnostně nejvýznamnější velikostní kategorii podniky s 200 až 499 zaměstnanci, tuto pozici v loňském roce zaujala kategorie firem se 100 až 199 zaměstnanci, s objemem tržeb 76,4 miliardy korun. Menšího objemu těchto tržeb bylo v roce 2013 dosaženo u již zmíněné kategorie od 200 do 499 zaměstnanců, a to 66,7 miliardy korun. Uvedené dvě kategorie podniků se na tržbách výroby potravinářských výrobků a výroby nápojů podílely nejvíce, a to ze 66 procent.

Nejvyšší počet podniků, obdobně jako v minulých letech, vykazuje výroba pekařských a cukrářských výrobků, zpracování masa a masných výrobků a výroba ostatních potravinářských výrobků, která je velmi členitá a je založena především na výrobách rostlinného původu, jako jsou výroba cukru a také kakaa, čokolády a cukrovinek, ale také na produkci vyššího stupně zpracování agrárních surovin, například výroba hotových pokrmů, polévek, dietních potravin apod. Z meziročního porovnání podle zprávy vyplývá, že u většiny oborů u této kategorie podniků s 50 a více zaměstnanci se počet firem v letech 2012 a 2013 poměrně stabilizoval s tendencí k jejich mírnému poklesu, což je v kontextu s poměrně ostrým konkurenčním prostředím.

Celkový počet fyzických osob, z nichž většina podniká podle živnostenského zákona, se v roce 2013 poměrně značně meziročně rozšířil, a to o 607 subjektů na 12 687 firem. Tempo rozšiřování počtu těchto subjektů souvisí s oživením poptávky po jedinečné produkci v jednotlivých regionech. Markantní je to zejména u minipivovarů.

 

Odliv zahraničních investic

Co do počtu nejvíce zastoupenou a meziročně rostoucí právní formou obchodních společností byly v oboru společnosti s ručením omezeným, počet akciových společností se podle zprávy v roce 2013 stabilizoval. Obrat nastal v počtu podniků se zahraniční majetkovou účastí, v níž další rozšiřování počtu nenastalo, naopak byl zaznamenán klesající trend. Ke konci loňského roku bylo těchto subjektů zaregistrováno jen 1227, zatímco v roce předcházejícím až 2220, což představuje snížení o 993 subjektů. „Tento obrat signalizuje určité zhoršení, resp. nestabilitu podnikatelského prostředí v roce 2013,“ konstatuje zpráva.

Příliv přímých zahraničních investic do výroby potravinářských výrobků a nápojů včetně výroby tabákových výrobků dosáhl podle předběžných údajů České národní banky za rok 2013 záporné hodnoty téměř -1,6 miliardy korun. V porovnání s rokem 2012 se tedy situace meziročně výrazně změnila. Celková hodnota přímých zahraničních investic do potravinářských oborů byla v roce 2012 kladná a podíl těchto investic na celkových přímých zahraničních investicích v České republice činil téměř 11 procent. Naopak v loňském roce bylo saldo přímých zahraničních investic záporné. Kladné hodnoty dosáhl pouze příliv ostatního kapitálu, avšak ve srovnání s rokem 2012 se výrazně snížil.

Za celé sledované období, tedy od roku 1997 do roku 2013 dosáhly podle předběžných údajů České národní banky přímé zahraniční investice do výroby potravinářských výrobků a nápojů a zpracování tabákových výrobků částky přes 85,6 miliardy korun a podílely se na objemu investic do národní ekonomiky 3,17 procenta. Odliv tuzemských investic z tuzemského potravinářského průmyslu do zahraničí činil podle zprávy v loňském roce téměř 566 milionů korun.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *