Vyřizování národních dotací zemědělcům by mělo přejít na SZIF

Agenda spojená s vyřizováním národních dotací tuzemským zemědělcům by měla od roku 2020 přejít z ministerstva zemědělství plně na Státní zemědělský intervenční fond. V novele zákonů o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu to navrhla skupina 19 poslanců ze sedmi sněmovních klubů. Jejich návrh začátkem ledna posoudí vláda.

Pod návrhem jsou podepsaní poslanci ANO, SPD, KSČM, ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Pirátů. Týká se výhradně národních dotací poskytovaných z českého státního rozpočtu. Ministerstvo podle nich nebude nadále zatěžovat běžná administrativní činnost spojená s poskytováním a spravováním dotací. Poslanci poukazují i na to, že zatímco v roce 2013 představovaly národní dotace asi 800 milionů korun, nyní už jejich objem vzrostl ke třem miliardám korun. „Zároveň lze předpokládat, že význam a rozsah dotací do zemědělství poskytovaných výhradně z národních zdrojů se bude zvyšovat i vzhledem návrhům reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020,“ stojí v důvodové zprávě. Proto navrhují přesun agendy na SZIF, který byl ke správě dotací primárně zřízen. Ministerstvu by měla zůstat pouze podpora genetických zdrojů. Poslanecký návrh by měl také sjednotit administrativní procesy a výhledově vést i ke snížení počtu používaných informačních systémů pro administraci dotační politiky.
Ministerstvo zemědělství s návrhem souhlasí. „Navržená úprava z hlediska Ministerstva zemědělství i Státního zemědělského intervenčního fondu směřuje správným směrem zejména s cílem zjednodušení a zefektivnění administrace dotačních pravidel v resortu zemědělství s pozitivními dopady jak na veřejnou správu, tak na zemědělskou veřejnost (žadatelé o dotace), a proto se jedná o návrh, který je vhodné i účelné podpořit,“ uvedlo MZe.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *