Vládní rada navrhuje snížení počtu programů pro evropské dotace

Vládní rada pro evropské fondy navrhuje snížení počtu operačních programů pro rozdělování evropských dotací v období let 2021 až 2027 z nynějších deseti na osm, respektive na šest. Po jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) to v tiskové zprávě oznámilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ministerstvo samo doporučuje variantu osmi programů, o finální podobě návrhu rozhodne vláda příští týden. V úspěšnosti čerpání evropských dotací bylo Česko ke konci loňského roku pod průměrem EU.

Česko má na nynější programové období 2014 až 2020 k dispozici přes 580 miliard korun v rámci deseti operačních programů. Za každý z operačních programů odpovídá jiný úřad, pouze MMR a Ministerstvo zemědělství mají pod sebou dva. Rada ESIF, jejímiž členy jsou například ministři, dnes projednala návrhy počtu a zaměření operačních programů pro příští programové období. „Obě navržené varianty odráží jak změnu pravidel pro fondy, tak i menší počet prostředků pro ČR,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Ministerstvo v dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, který bude sloužit jako podklad pro přípravu Dohody o partnerství, stanovuje hlavní cíle a priority pro budoucnost a také navrhuje dvě varianty rozložení operačních programů. První varianta počítá s osmi operačními programy a druhá s jejich redukcí na šest.
„Ministerstvo (pro místní rozvoj) doporučuje přijmout variantu s osmi programy, která zajistí kontinuitu a plynulý přechod mezi programovými obdobími, využití know-how, kapacit a zkušeností napříč obdobími, a tím i větší předvídatelnost pro příjemce,“ doplnila Dostálová. Vláda má o nastavení operačních programů rozhodnout příští týden. „Pak bude následovat podrobné rozpracování operačních programů jejich řídícími orgány a příprava Dohody o partnerství – strategického dokumentu uzavíraného mezi ČR a Evropskou komisí, který bude zastřešovat čerpání pro celé příští období,“ popsala postup ministryně.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *