Veterinární dozor se připravuje i na mimořádné události

Úkolem Státní veterinární správy ČR je nejen rutinní státní veterinární dozor, ale také příprava na různé mimořádné události. Jednou z nich by mohla být například i havárie jaderné elektrárny. Letos 11. listopadu proběhlo na Krajském úřadu Jihočeského kraje cvičení nazvané Zóna komunikace 2014. Zaměřilo se na nácvik usměrňování chování obyvatelstva v Zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín při vzniku radiační havárie. Krajská veterinární správa v tomto směru vydává pokyny, které řeší především ochranu zdraví a péči o zájmová a hospodářská zvířata a činnost potravinářských provozů při vzniku radiační havárie. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Cvičení se podle Dubna účastnila tisková a stálá pracovní skupina Krizového štábu Jihočeského kraje včetně Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj a dále jako pozorovatelé zástupci Policejní akademie ČR, ČEZ Elektrárny Temelín, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, starostové obcí a zástupci potravinářského provozu a veřejnosti.

Jak řekl Duben, cílem bylo procvičit a prověřit schopnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (IZS), stručně a srozumitelně zformulovat text s pokyny obyvatelstvu v jednotlivých fázích jaderné havárie tak, aby mohl být následně interpretován mluvčími jednotlivých složek IZS a mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje obyvatelstvu v rámci celého kraje. Výsledný text byl před prezentací zástupcům veřejnosti upraven psychology tak, aby zveřejněné informace nevyvolaly zbytečnou paniku.

Pokyny obyvatelstvu vydané krajskou veterinární správou řešily především ochranu zdraví a péči o zájmová a hospodářská zvířata a činnost potravinářských provozů při vzniku radiační havárie. K ochraně zvířat byly vydány instrukce k jejich ukrytí a dále postup zabezpečení péče o evakuovaná zvířata po evakuaci obyvatelstva. Potravinářské podniky dozorované veterináři by v případě radiační havárie v zasažené oblasti přerušily činnost.

Připomínky veřejnosti k jednotlivým zprávám představovaly jeden z hlavních přínosů cvičení, neboť jeho účelem je připravit takové pokyny, které by byly veřejnosti srozumitelné a zamezily by vzniku paniky.

Zkušenosti z tohoto cvičení se využijí při následujícím cvičení Zóna 2015, s jehož přípravou se již začalo. Příslušná dokumentace bude projednána na jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje dne 2. 12. 2014 a vlastní cvičení se má uskutečnit v září 2015, informoval Duben.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *