Veterináři doporučí proti nákaze nodulární dermatitidou skotu vakcinovat nikoli likvidaci

Komora veterinárních lékařů podporuje stanovisko řady evropských zemí, například Rakouska a Slovenska, a taktéž naší Státní veterinární správy, které usilují o změnu veterinární legislativy, o novou kategorizaci této nákazy. Z této změny by pak vyplývala možnost preventivní vakcinace, což by zabránilo dalšímu šíření této nákazy z východu a jihu dále do Evropy. Podle dosavadní veterinární legislativy se totiž, pokud se ve stádu objeví nákaza zvaná nodulární dermatitida skotu (dále NDS), musí zlikvidovat celé tzv. ohnisko.Na tiskové konferenci to uvedl MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. ze stálého zastoupení ČR při EU

Tato nákaza, která se projevuje podobně jako kravské neštovice, je v jednotné EU veterinární legislativě ve skupině exotických nákaz, tudíž pro ni platí takovýto přísný postup. Přitom je nutné podotknout, že nejde o zoonózu, tj. nákazu přenosnou ze zvířete na člověka, uvedl Šatrán s tím, že EU sice povolila výjimku Bulharsku, tam tedy lze vakcinovat, ovšem z toho vyplývá celá řada dalších negativ, například obchodních omezení. Se změnou legislativy a regulérní vakcinací, by tyto zbytečné komplikace odpadly.

Podle Šátrána již máme u nás s podobnou vakcinací zkušenost, když se před několika lety likvidovala nákaza zvaná bluetongue, neboli katarální horečka ovcí. Ta má s NDS společné to, že ji přenáší hmyz, tiplíci. A působením povětrnostních vlivů, zejména větrů, je možné, že se nákaza přenese doslova skokem i o desítky kilometrů dál.

Dosud jsou české chovy skotu v pořádku. To znamená, že nákazová situace je u nás dobrá, a to jak díky práci chovatelů a veterinárních lékařů, tak díky státnímu veterinárnímu dozoru. Zdravá zvířata dávají také zdravotně nezávadné „produkty“, v případě skotu mléko, ale samozřejmě i maso.

„V srpnu EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin – European Food Safety Authority) vydal zprávu, kde jasně konstatuje, že nejefektivnější je preventivní vakcinace s modifikovanou eliminací, což znamená, že se plošně preventivně naočkuje skot a pak se utrácejí pouze nemocné kusy. A toto funguje lépe, než pouhé vybíjení. Podmínkou je ale vakcinace před zavlečením nákazy. Takže opravdu je lepší včas vakcinovat, preventivně vakcinovat, než posléze vybíjet!“ uvedl Šatrán.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *