Vědecká stanoviska ke GM plodinám

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal v posledních měsících několik vědeckých stanovisek k bezpečnosti nových geneticky modifikovaných zemědělských plodin. Také se vyjádřil k námitkám nevládních organizací proti již vydaným povolením Evropskou komisí.

O tom, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) každou část žádosti pečlivě posuzuje, svědčí případ kukuřice 5307 firmy Syngenta, rezistentní vůči škůdcům řádu Coleoptera (brouci). U té podle údajů neziskové organizace Biotrin, vytvořené vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích, úřad shledal jako nevyhovující studii toxicity Cry proteinu.

Zvýšené riziko pro zdraví ani pro životní prostředí ve srovnání s nemodifikovanou kukuřicí naopak podle GMO Panelu EFSA nepřinášejí kukuřice NK603 × T25 (tolerantní k herbicidům glyfosátu a glufosinátu) a MON87427 (s tkáňově specifickou tolerancí k herbicidu glyfosátu).

Obdobně sója FG72 (tolerantní ke glyfosátu a k herbicidům s účinnou látkou isoxaflutol) a dva typy sóji s kombinací genů – MON87708 × MON89788 (tolerantní k herbicidům dicamba a glyfosát) a MON87705 x MON89788 (s nižším obsahem nasycených mastných kyselin a vyšším obsahem kyseliny olejové pro lepší stabilitu oleje, tolerantní ke glyfosátu –nepředstavují v daném rozsahu použití žádné riziko.

Nevládní organizace v čele s TestBiotech napadly povolení GM plodin, která Evropská komise vydala po dlouhém váhání letos v dubnu. Podle odpůrců biotechnologií tato rozhodnutí vycházela ze zkreslených a nedostatečných posouzení ze strany EFSA. Komise tedy požádala úřad EFSA, aby přezkoumal svá předchozí stanoviska ve světle nových informací. Po podrobném rozboru všech námitek vznesených proti hodnocení rizika řepky MON 88302 a tří typů sóji se změněným složením oleje (Plenish™ – 305423,  Vistive® Gold – 87705 a Soymega™ – 87769), dospěl GMO Panel EFSA k závěru, že TestBiotech a další nepředložili žádné argumenty, které by vedly ke změně kladného stanoviska úřadu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *