V Libereckém kraji sklidili letos víc obilí, řepky bylo ale méně

Zemědělci v Libereckém kraji sklidili letos 112 219 tun obilovin, což bylo zhruba o devět procent víc než loni. Sklizeň řepky byla ale třetí nejhorší za posledních 15 let. Pěstitelé jí sklidili jen 14 662 tun, což je o 28 procent méně než před rokem. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně obilovin z 15. září, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Úroda obilovin byla lepší i přesto, že obilím a kukuřicí na zrno letos pěstitelé v kraji oseli nejmenší výměru od roku 2004. Obiloviny se letos v kraji pěstovaly jen na 20 372 hektarech. Nejlepší byla úroda ozimé pšenice, která dávala v průměru 5,87 tuny z hektaru. Někde ale měli výnosy výrazně vyšší. „Sklízeli jsme v průměru 7,4 tuny ozimé pšenice z hektaru,“ řekl Pavel Cihlář, vedoucí rostlinné výroby ZOD Brniště. Pšenice se v kraji pěstuje na 60 procentech ploch.
Ještě výrazněji se loni zmenšily plochy oseté řepkou. Farmáři jí oseli 4770 hektarů, což je o pětinu menší rozloha než loni a nejméně od roku 2004. V průměru se v kraji letos sklízelo 3,07 tuny z hektaru. Třeba v ZOD Brniště, které patří k největším zemědělským podnikům v kraji, ale sklízeli v průměru 3,5 tuny řepky z hektaru.
Liberecký kraj není zemědělskou oblastí, zemědělská půda je na méně než třetině z 316 000 hektarů jeho rozlohy. Rekordní úrodu obilí zažili farmáři v regionu v roce 2004, kdy sklidili 132 325 tun obilovin. Pěstovali je ale na výměře o čtvrtinu větší než letos. Nejvíc řepky se v kraji urodilo v roce 2014, přes 22 970 tun. Zemědělci ji ale tehdy pěstovali na ploše o pětinu větší než letos.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *