V Krkonoších vysadili desetitisíce stromků

Správa KRNAP pečuje o lesy na území Krkonošského národního parku a součástí této péče je také výsadba nových stromků s cílem stabilizovat lesní ekosystémy, které byly v minulosti značně poničeny imisemi. V letošním roce vysadí téměř 35 000 sazenic. Uvedl to mluvčí správy KRNAP Radek Drahný.

S výsadbou sazenic stromků významně pomohli správě KRNAP také sponzoři. Mezi nimi je například dopravní společnost FlexiLog, která letos zaplatila výsadbu 18 000 sazenic. Tato firma svým rozhodnutím podpořit výsadbu stromků v Krkonošském národním parku aktivně pracuje na snížení uhlíkové stopy, třeba tím, že za každou realizovanou zakázku vysadí v Krkonoších jeden nový strom. „V letošním roce jsme pomohli vysadit 18 000 stromků,“ upřesnil Radek Kencl ze společnosti FlexiLog.

Ke snížení celkového objemu skleníkových plynů přispívají i tím, že k přepravě zboží využívají nákladní vozidla, která splňují nejpřísnější emisní limity norem Euro 4 až 6, poznamenal Kencl.

Správa KRNAP v letošním roce plánuje vysadit téměř 35 000 sazenic, z toho 8700 sazenic smrku ztepilého, 20 000 buku lesního, 4000 jedle bělokoré, 1200 javoru klenu a zbytek jsou také převážně listnaté dřeviny. Jak řekl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka, výsadba nyní probíhá jinak než před lety. Dříve se nejvíce sázelo smrku. Dnes sází nezbytné minimum a dávají velký prostor přirozenému zmlazení smrku a do lesa podsazují jen dřeviny, které v něm chybí, například jedle, buky, jeřáby a další listnaté dřeviny. Les pak postupně změní druhovou skladbu a stane se tak zdravějším, odolnějším třeba vůči větru anebo hmyzu.

Na území Krkonošského národního parku hospodaří šetrně, ekologicky i sociálně, zdůraznil Drahný. Důkazem toho je podle něj certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který drží od roku 2009. Tyto standardy prosazují environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Proces certifikace je dobrovolný a vyplývá z iniciativy vlastníků lesa. Certifikát FSC je oceněním odpovědného, přírodě blízkého lesního hospodaření, poznamenal Drahný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *