V dodržování hygieny při prodeji i nákupu potravin je stále co zlepšovat

Hygiena při prodeji i nákupu nebalených potravin v tuzemsku není pořád na dostatečné úrovni. Rezervy jsou jak na straně obchodníků, tak i v chování zákazníků. Zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a Sdružení českých spotřebitelů (SČS) proto na tiskové konferenci v Praze vyzvali k dodržování hygienických zásad, které umožňují předcházet zdravotním komplikacím.

„Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin je formulováno velmi vágně. Legislativa EU prakticky nespecifikuje hygienické podmínky při prodeji potravin, ale pouze při jejich výrobě. Přesto za přestupky ze strany prodejců hrozí pokuty od dozorových orgánů, u nás konkrétně od Státní zemědělské a potravinářské inspekce, dále pak negativní medializace a ztráta reputace za nekvalitní zboží,“ uvedl Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR pro obchod. Zodpovědněji by se podle něj měli chovat i zákazníci. „Nešetrným zacházením se zbožím se mnohé položky nabízené v samoobslužném prodeji, konkrétně ovoce, mohou dříve kazit. Dále zde obecně existuje reálné riziko přenosu nejrůznějších infekcí,“ uvedl. Opakovaným nedostatkem na straně prodejců je například smíchávání starého pečiva s novějším, což v mnoha případech platí i pro sortiment ovoce a zeleniny. Mnohdy nejsou k dispozici jednorázové rukavice, kleště a další pomůcky na uchopení nebalených, zejména pekařských výrobků.
Existují také značné rozdíly v kvalitě personálu stálého a zacvičeného na jedné straně a krátkodobě najatých sil a brigádníků na straně druhé. To se týká zejména obsluhy prodávající zboží u pultu na váhu, ať už to jsou sýry, uzeniny nebo lahůdkářské výrobky. Nedostatky spočívají v neúplném nebo neprofesionálním použití osobních ochranných prostředků (pokrývka hlavy nebo nečistý pracovní oděv) a samozřejmě také v nižší informovanosti o kvalitě, složení a doporučené kulinářské úpravě nabízeného sortimentu zboží, informoval Mikloška.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *