Úřad otevřel návštěvníkům dveře

Téměř tři stovky lidí navštívily uplynulou neděli, kdy Česká republika slavila stoleté výročí trvání samostatného státu, historickou budovu Ministerstva zemědělství v Praze na Těšnově. Návštěvníci se tak mohli podívat i do míst, která nejsou běžně přístupná. Den otevřených dveří tohoto úřadu se konal podruhé.

„Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství je součástí akce Společné století, která připomíná sto let od vzniku samostatného Československa. Návštěvníci měli možnost projít si budovu navrženou architektem Františkem Roithem, která se začala stavět v roce 1928 za použití nejmodernější techniky. Od našich průvodců se například dozvěděli, že díky tomu, že byl poprvé v Praze použit litý beton, byla hrubá stavba dokončena za pouhý rok,“ řekl ke dni otevřených dveří ministr zemědělství Miroslav Toman. Lidé mohli navštívit pracovnu ministra nebo reprezentativní prostory, které se dříve používaly jako ministerský byt. Při komentovaných mají možnost nahlédnout do jednacích sálů a při komentovaných prohlídkách se seznámit s jindy ukrytými uměleckými díly, která už od první republiky zdobí chodby Ministerstva zemědělství. Hlavnímu vstupu dominují čtyři sedící ženské postavy. Alegorické plastiky symbolizují lesnictví a myslivost, obilnářství, pastevectví a chov dobytka, vinařství, ovocnářství a zelinářství. Ministerstvo zemědělství vytvořené roku 1918 bylo novým úřadem samostatného státu, navazovalo především na působení Zemědělské rady pro Království české a Ministerstva orby ve Vídni. Prvním ministrem se stal významný předák agrární strany Karel Prášek. Jak připomněli průvodci, krátce po vzniku Československé republiky byl zahájen proces přebudování bývalého zemanského hlavního města Prahy na reprezentativní metropoli nového státu. Velmi potřebnou se stala výstavba centrálních institucí zajišťujících administrativní fungování republiky a zároveň vyjadřujících její národní a státní identitu a suverenitu. Výjimkou nebylo ani Ministerstvo zemědělství, jehož oddělení byla po roce 2018 rozptýlena po celé Praze. Nedostatek prostor se zpočátku řešil pronájmem hotelů a soukromých bytů, potřebám, úřadu ale tento stav naprosto nevyhovoval. Zástupci resortu proto od počátku dvacátých let vyvíjeli snahu získat vlastní budovu, která by vyřešila problémy s nedostatkem prostor a zároveň odpovídala prestiži ministerstva jako jedné z nejdůležitějších prvorepublikových institucí. Prezidium ministerské rady vytipovalo pro realizaci stavby Petrské nábřeží, kde spolu měla sousedit Ministerstva zemědělství, železnic a veřejných prací a vytvořit tak jednotný objekt. Současný stav dnes představuje jen torzo původního návrhu, protože Ministerstvo veřejných prací nebylo nikdy postaveno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *