ÚOHS: Smlouvy stále zvýhodňují řetězce před jejich dodavateli

Ve smlouvách mezi velkými řetězci prodejců potravin a jejich dodavateli se stále objevují nezákonné podmínky, které zvýhodňují řetězce na úkor dodavatelů potravin. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) to zjistil v rozsáhlém průzkumu, který uskutečnil v letech 2016 až 2018. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

„U některých odběratelů s významnou tržní silou ve smluvních podmínkách stále přetrvávají některé bonusy a slevy, které nemají odpovídající protiplnění. Tyto slevy bude třeba ze smluvních podmínek co nejdříve odstranit,“ upozornil předseda úřadu Petr Rafaj.

Takzvanou zadní marži, tedy systém poplatků a bonusů, které snižují oficiální výkupní cenu potravin, měla odstranit novela zákona o významné tržní síle z roku 2016. ÚOHS ve svém průzkumu zjistil, že tento nešvar zatím nezmizel.

„Sjednání smluvních podmínek souvisejících s nákupní cenou by mělo být vždy transparentní, tedy pokud odběratel žádá nějaký bonus nebo slevu, měl by s dodavatelem vždy písemně sjednat i protiplnění za tuto slevu. Podobně je tomu také u služeb, jejichž obsah by měl mít pro dodavatele konkrétní ekonomický přínos,“ doplnil Rafaj. Kromě zadní marže ÚOHS zjistil, že se ve smluvních podmínkách stále objevují vázané služby, které jsou obvykle zcela fiktivní a nemají odpovídající protiplnění ze strany odběratele.

„Výskyt vázaných služeb bez adekvátního protiplnění by měl být z dodavatelsko-odběratelské reality odstraněn. Tato praktika pokřivuje fungování trhu a vnáší do obchodních vztahů nežádoucí prvky nekorektnosti, které mohou citelně poškozovat slabší stranu obchodního vztahu,“ uvedl předseda ÚOHS. Dodavatelům úřad doporučuje, aby se v případě, že se s těmito praktikami u řetězců setkají, obrátili na specializovaný finanční úřad, pokud jde o příliš nízké sjednané ceny, a v případě zadní marže nebo vázaných a fiktivních služeb přímo na ÚOHS.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *