Na propagaci zemědělských produktů 35 milionů eur

Evropská komise schválila 22 programů na propagaci zemědělských produktů v Evropské unii a ve třetích zemích. Celkový rozpočet těchto většinou tříletých programů činí 70 milionů eur a Evropská unie k němu přispívá částkou 35 milionů eur. Vybrané programy se týkají kvalitních produktů zapsaných a chráněných jako CHOP (chráněné označení původu), CHZO (chráněné zeměpisné označení) a ZTS (zaručená tradiční specialita), vína, masa vyrobeného v rámci vnitrostátních režimů jakosti, produktů ekologického zemědělství, mléka a mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny, okrasného zahradnictví, medu a produktů včelařství, hovězího, telecího a vepřového masa, jakož i jakostního drůbežího masa.

Komisař Evropské unie pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş dnes toto rozhodnutí uvítal slovy: „Považuji propagaci kvalitních zemědělských produktů EU na trzích Unie i v třetích zemích za důležitý prvek politiky. Proto v oblasti propagace připravujeme novou politickou iniciativu, která bude zveřejněna v nadcházejících týdnech. Je mi jasné, že růst evropského vývozu kvalitních produktů může hrát důležitou úlohu v podpoře hospodářského oživení v EU. V rámci další iniciativy na podporu vývozu z EU navštívím příští týden Japonsko a Jižní Koreu.“ 

Ve druhé vlně předkládání programů na rok 2013 komise obdržela 34 žádostí o financování a po vyhodnocení schválila 22 programů zaměřených na vnitřní trh (15) a třetí země (7). Dva z vybraných programů navrhlo společně více členských států. Třetími zeměmi a regiony, na něž se tyto programy zaměřují, jsou Severní Amerika, Rusko, Latinská Amerika, Norsko, Švýcarsko, Střední východ, Srbsko, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Bosna a Hercegovina a Kosovo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *