SZIF přijímá žádosti na sucho

V pondělí 18. června začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, přijímat žádosti na mimořádný dotační program týkající se zmírnění škod způsobených suchem. Cílem této podpory je částečná kompenzace za následky sucha v loňském roce. Nárok na odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin. Mezi žadatele budou rozděleny 2 miliardy korun.

Na rozmary přírody jsou připraveny národní dotace, které jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. Zaměřují se mimo jiné také na pomoc při mimořádných událostech, kdy se zemědělcům kompenzují dopady např. povodní, sucha nebo mrazu. Příjem žádostí na sucho v roce 2017 probíhá od 18. do 29. června. Paradoxně startuje v době, kdy celou republiku zasáhly přívalové deště. Nárok na odškodnění mají pěstitelé, kterým se v důsledku loňského sucha snížila produkce plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let.
Kompenzace jsou zaměřeny na nejvíce poškozené plodiny, jejichž minimální výměra je jeden hektar. Z tržních plodin (program S.1.1.) se jedná o pšenici ozimou i jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, kukuřici na zrno, oves, žito, tritikale, řepku, slunečnici, mák, cukrovou řepu a brambory. Z krmných plodin (program S.1.2.) se dotace vztahuje na kukuřici (kromě kukuřice na zrno) a trvalé travní porosty ve vazbě na chov hospodářských zvířat.
Pro žadatele jsou připraveny 2 miliardy korun. Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelům za škody způsobené suchem je vymezeno dvousazbové odškodnění:
a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši do 10 %normativních nákladů,
b) při poškození v rozsah u větším než 50 % – sazba ve výši do 20 % normativních nákladů.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *