Šumperská agrární komora proti zpoplatňování amoniaku

Okresní agrární komora v Šumperku považuje zpoplatňování amoniaku pro zemědělské prvovýrobce, jak je navrženo ve věcném záměru zákona o ochraně ovzduší, za naprosto nesmyslné. Argumenty proti těmto poplatkům vysvětlila v dopise ministru životního prostředí Miloši Kužvartovi, jehož úřad zmíněný záměr zákona navrhuje.

Tajemník šumperské komory Radek Musil vysvětluje, že převážná většina zemědělců již zavedla nové moderní technologie přípravy způsobu založení a ošetření podestýlky, které společně s moderními aplikovanými technologiemi přípravy krmných směsí a krmení znamenají výrazné snížení emise čpavku a pachu. Čpavku se podle něho dnes v zemědělství produkuje daleko méně než v čističkách odpadních vod, skládkách nebo lidských aglomeracích.
„Nevíme, proč chce být ČR přísnější než EU a zpoplatňovat produkci amoniaku, když nikde v Unii tomu tak u hospodářských zvířat není. Proč MŽP navrhuje něco, co není vůbec kompatibilní s právním řádem EU a co bude jako další závaží tížit české zemědělce v již tak nelehké situaci. Zdá se, jakoby se chtěla získat do státního rozpočtu další suma peněz, a to na úkor těch nejchudších –zemědělců,“ uvedl Musil. Vzhledem k tomuto kurioznímu návrhu se domnívá se, že by se pak zemědělcům mělo platit za to, že svou činností vyrábějí kyslík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *