Archiv pro štítek: výzvy

Filtr

Významnou roli hrají regiony

Regiony budou i nadále hrát velmi významnou roli v definici priorit politiky Ministerstva životního prostředí. Je to zdravá krajina, zadržení vody v krajině, zlepšení kvality ovzduší a zemědělské půdy a zdravé lesy. „Spolupráce s regiony je vidět v tisícovkách projektů, které děláme společně, abychom tuto zemi předali našim dětem z...

Kategorie: Dotace, Venkov, Zemědělství, Životní prostředí

Prostředky pro čistější ovzduší

Ministerstvo životního prostředí vyčlení 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až 30 tisíc kotlů na tuhá paliva v programu takzvaných kotlíkových dotací. Poprvé je nebude možné využít na kotle umožňující spalování uhlí. Podporována budou zařízení na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Uvedl...

Kategorie: Dotace, Životní prostředí

Téměř 200 milionů korun z EU je určeno pro krajinu

Startuje příjem žádostí na projekty, které pomohou zajistit péči o přírodu a přispějí ke zvýšení druhové pestrosti naší krajiny. Ministerstvo životního prostředí totiž otvírá prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOCHPK) dvě výzvy k podávání žádostí o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Pro žadatele je v nich připraveno...

Kategorie: Dotace, Ekologie, Evropská unie, Příroda

Peníze na vylepšení vodních toků a jejich koryt

Na vylepšení vodních toků a jejich koryt, hospodaření se srážkovými vodami, přirozené rozlivy a další protipovodňová opatření půjde z evropských dotací celkem 1,65 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí dnes vyhlásilo dvě výzvy. O peníze mohou žádat podnikatelé, správci toků, obce i kraje. Informovala o...

Kategorie: Dotace, Evropská unie, Vodní hospodářství

Provozy obtěžující okolí zápachem mohou získat dotaci

Až 50 milionů korun mohou získat firmy a provozy, které svým zápachem obtěžují okolí či zamořují životní prostředí některými těžkými kovy. Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí ode dneška zahájí výzvu. Firmy, města, kraje a veřejné výzkumné instituce tak budou moci do konce 29. dubna posílat úřadu náměty....

Kategorie: Dotace, Životní prostředí

Byly přijaty první žádosti na podporu záměrů v životním prostředí

První žádosti o podporu v operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly přijaty. Největší zájem je o zeleň ve městě a pak o posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení funkcí lesů. Informovala o tom ředitelka samostatného odboru Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR...

Kategorie: Dotace, Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo první výzvy

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes vyhlásilo první výzvy z nového operačního programu Životní prostředí. Pro žadatele o evropské dotace je v nich připraveno devět miliard korun. Své projekty mohu zaměřit na zlepšení čistoty vody, kvality ovzduší, zpracování odpadu a ochranu přírody. Dnešek podle ministra Richarda Brabce (ANO) znamená start nového...

Kategorie: Dotace, Ekologie, Životní prostředí

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí v pátek první výzvy na předkládání žádostí o evropské dotace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásí v pátek první výzvy na předkládání žádostí o evropské dotace v novém programovém období. Uvedl to na dnešním sněmu Hospodářské komory ČR ministr průmyslu Jan Mládek. Projekty mají podporovat podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti. Pro roky 2014 až 2020 je na ně z Evropského fondu...

Kategorie: Dotace, Ekonomika, Evropská unie, Výzkum

Přes polovinu žádostí o navrácení církevního majetku posoudily Státní pozemkový úřad a Lesy ČR

Více než polovinu žádostí o navrácení církevního majetku projednaly k poslednímu září loňského roku Státní pozemkový úřad a Lesy České republiky, tedy dvojice institucí, k nimž směřuje nejvíce výzev v rámci církevních restitucí. Vyplývá to ze zprávy o průběhu restitucí za třetí čtvrtletí roku 2014, kterou měla dnes na programu...

Kategorie: Lesní hospodářství, Půda