Archiv pro štítek: SZIF

Filtr

V České republice začaly žňové práce

V České republice začaly žňové práce již minulý týden, kdy se započalo se sklizní ozimého ječmene a bylo sklizeno 0,34 procenta celkové plochy ječmene s průměrným výnosem 5,89 tuny z hektaru (t/ha). Celkem je v ČR dosud sklizeno zhruba 14,2 tisíce hektarů obilnin (1,15 procenta ploch), loni k tomuto datu...

Kategorie: Rostlinná výroba

Fond přijímá žádosti o dotaci na zlepšení životních podmínek vykrmovaných býků

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil 17. května 2021 v rámci národních dotací příjem žádostí o dotaci dotačního programu 20.E. pro sledované období 2021 na zlepšení životních podmínek chovu vykrmovaných býků. Žádosti musí být ze strany žadatelů podány do 31. května 2021. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Lenka Rezková,...

Kategorie: Dotace, Živočišná výroba

Na založení a obhospodařování biopásů fond vyplatí 81 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vyplácet další dotace na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jedná se o dotační opatření určená na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů. Fond tak mezi zemědělce rozdělí celkem 81 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Lenka Rezková.

Kategorie: Dotace, Rostlinná výroba

SZIF zahájil příjem Jednotné žádosti 2021

Zemědělci mohou od 8. dubna podávat Jednotnou žádost (JŽ) pro rok 2021. Jedná se o univerzální formulář, díky němuž je žádáno na Přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Jednotnou žádost lze v řádném termínu podat do 17. května. Informuje o tom tisková zpráva Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Kategorie: Dotace

Fond vyplácí dotace na zatravňování a ochranu čejky

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jedná se o dotace na podopatření zatravňování orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a na ochranu čejky chocholaté. K zemědělcům se tak dostane podpora v celkové výši 146,7 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Lenka...

Kategorie: Dotace, Půda, Zemědělství

Fond vydává rozhodnutí k podpoře na chov bahnic a koz a na brambory

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dalším dotacím. Jde o podporu na chov bahnic a koz, a dále o podporu na produkci brambor pro výrobu škrobu. Zemědělcům budou rozděleny dotace ve výši přibližně 80 milionů korun, respektive 86,8 milionu korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Lenka Rezková....

Kategorie: Dotace, Rostlinná výroba, Živočišná výroba

Na trvalé travní porosty fond rozdělí přes 2,7 miliardy korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydání rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů. Jedná se o podporu v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok 2020 celkem 12 173 zemědělců, mezi které může být rozděleno více než...

Kategorie: Dotace, Rostlinná výroba

Fond vydává rozhodnutí na platbu pro mladé zemědělce

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na platbu pro mladé zemědělce. O tuto dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2020 zažádalo 3985 uchazečů. Celkem se mezi ně rozdělí přibližně 168 milionů korun. Sazba na jeden hektar je 1822,09 koruny. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Lenka Rezková. ...

Kategorie: Dotace