Archiv pro štítek: rozhodnutí

Filtr

Fond vydává rozhodnutí na platbu pro mladé zemědělce

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na platbu pro mladé zemědělce. O tuto dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2020 zažádalo 3985 uchazečů. Celkem se mezi ně rozdělí přibližně 168 milionů korun. Sazba na jeden hektar je 1822,09 koruny. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Lenka Rezková. ...

Kategorie: Dotace

Fond vydává rozhodnutí na dobré životní podmínky zvířat

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplácí další dotace za rok 2019. Dnešním dnem začal vydávat rozhodnutí na dobré životní podmínky zvířat. Tento dotační titul je součástí neprojektových opatření v rámci Programu rozvoje venkova. Pro zájemce, kteří o dotaci požádali, je připravena podpora v celkové výši 758 milionů korun. Informovala o...

Kategorie: Živočišná výroba

Fond vydává rozhodnutí k dotacím na ovoce

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal ode včerejšího dne vydávat rozhodnutí k dotacím na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. Mezi pěstitele, kteří podali žádost v loňském roce, bude rozdělena podpora ve výši přes 95 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí fondu Lenka Rezková. ...

Kategorie: Dotace, Ovocnářství

Fond vydává poslední letošní rozhodnutí k platbám v rámci jednotné žádosti

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává poslední letošní rozhodnutí k platbám, o které se žádá prostřednictvím tzv. jednotné žádosti. Jedná se o dotaci Natura a Platbu pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO). Ostatní budou následovat v příštím roce. Informovala o tom referentka oddělení komunikace SZIF Anežka Zemanová. ...

Kategorie: Dotace, Zemědělství

Fond vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce

Od 18. března vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí pro pěstitele ovoce. Jedná se o dvě podpory v rámci dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS), a to produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. Pro žadatele je připraveno 95 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF...

Kategorie: Dotace, Ovocnářství

Fond vydává další rozhodnutí

Od dnešního dne vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na další tři podopatření agroenvironmentálně-klimatického opatření: zatravňování orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a ochrana čejky chocholaté. Mezi žadatele o uvedené dotace bude rozděleno téměř 108 milionů korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková. ...

Kategorie: Dotace, Zemědělství

Fond vydává rozhodnutí o dotaci na chov bahnic, koz a na škrobové brambory

Od 4. března platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí pro chovatele bahnic, koz a producenty škrobových brambor. O dotaci na chov bahnic a koz si zažádalo v rámci jednotné žádosti 2018 celkem 2878 zemědělců, mezi ně bude rozděleno 74,4 milionu korun. O podporu na pěstování škrobových brambor...

Kategorie: Dotace, Rostlinná výroba, Živočišná výroba

Fond vydává rozhodnutí na ošetřování travních porostů

Od dnešního dne vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na ošetřování travních porostů. Jedná se o podopatření agroenvironmentálně-klimatického opatření. Prostřednictvím Jednotné žádosti 2018 si o Ošetřování travních porostů zažádalo 12,5 tisíce zemědělců, mezi které bude rozděleno 2,83 miliardy korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková. ...

Kategorie: Dotace, Zemědělství