Archiv pro štítek: produkce biomasy

Filtr

Výmladkové lesy se podle odborníka vyplatí menším vlastníkům

Výmladkové lesy nabízejí dlouhodobě vyrovnané výnosy a jsou vhodné především pro drobnější vlastníky lesů, kteří obhospodařují nejvýše desítky hektarů. Doba, za kterou se les pro hospodářské účely vykácí (tzv. obmýtí), je totiž zhruba třicetiletá, zatímco u vysokého lesa se strom kácí po 100 letech. Náklady na obnovu s výjimkou ochrany...

Kategorie: Lesní hospodářství