Archiv pro štítek: Povodí Ohře

Filtr

Byla zahájena III. etapa programu Podpora prevence před povodněmi

O aktuálních i dlouhodobých tématech z oblasti vodního hospodářství hovořil dnes v Chomutově s vedením státního podniku Povodí Ohře a zástupci obcí regionu ministr zemědělství Marian Jurečka. V posledních patnácti letech se nejen v tomto regionu řeší především protipovodňová ochrana a odstraňování povodňových škod na vodních stavbách a tocích. Informoval...

Kategorie: Vodní hospodářství