Archiv pro štítek: lesy

Filtr

Lety ukázaly, že na vysočině škodí kůrovec nejvíc v lesích Třebíčska

Na vysočině škodí kůrovec nejvíc v lesích Třebíčska, naopak nejméně poškozené jsou v letošním mimořádně suchém roce lesní porosty v nejvyšších polohách kraje. Stav lesů zjišťovali úředníci kraje a radnic počátkem tohoto měsíce pomocí několika monitorovacích letů. Kůrovcová ohniska zaznamenali do map a budou o nich jednat s vlastníky lesů....

Kategorie: Kraj Vysočina, Lesní hospodářství

Lesních ploch u nás stále přibývá

Výměra lesních pozemků v České republice narůstá. V loňském roce činila celkem 5,7 milionu hektarů a za posledních 65 let u nás přibylo 154 tisíc hektarů lesa. V posledních letech se roční přírůstky pohybují kolem dvou tisíc hektarů ročně. Uvedl to koncem září na tiskové konferenci Českého statistického úřadu (ČSÚ)...

Kategorie: Lesní hospodářství, Statistika

Chystá se privatizace státních lesů?

V červnu vyslovila místopředsedkyně Společenství dřevozpracujících podniků ČR domněnku o připravované privatizaci Lesů České republiky s. p., a že to není jen její tušení, potvrdil o měsíc dříve ministr financí návrhem na prodej části podílů ve státních firmách. Protože se nesetkal s přesvědčivou podporou, byl návrh uveden do „hibernace“, což...

Kategorie: Lesní hospodářství

Městské lesy pro výdělek i rekreaci

Městské a obecní lesy slouží v České republice k rekreaci i k vylepšení finančních příjmů radnic. Některá, především velká města kladou větší důraz na rekreaci a budují v lesích naučné stezky či rozhledny. V menších městech, kde je do přírody mnohem blíž než ve velkoměstech, je prioritou spíš výnos z...

Kategorie: Lesní hospodářství

Proč právě pět set hektarů?

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o myslivosti, kterou má ministerstvo zemědělství předložit Úřadu vlády do konce letošního roku, se stále častěji diskutuje o vztazích a vzájemném postavení vlastníků honebních pozemků a uživatelů honiteb. Jednou ze základních otázek, od níž se vztahy obou skupin odvíjejí, je zákonem stanovená minimální výměra...

Kategorie: Legislativa, Lesní hospodářství, Myslivost

Soutěž zlepší povědomí o lesích

Zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti je cílem soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Při soutěži, kterou vyhlásil ministr zemědělství Marian Jurečka, mají mladí lidé od 13 do 19 let navíc možnost diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky. Informoval o tom...

Kategorie: Lesní hospodářství, Myslivost