Archiv pro štítek: lesy

Filtr

Městské lesy pro výdělek i rekreaci

Městské a obecní lesy slouží v České republice k rekreaci i k vylepšení finančních příjmů radnic. Některá, především velká města kladou větší důraz na rekreaci a budují v lesích naučné stezky či rozhledny. V menších městech, kde je do přírody mnohem blíž než ve velkoměstech, je prioritou spíš výnos z...

Kategorie: Lesní hospodářství

Proč právě pět set hektarů?

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o myslivosti, kterou má ministerstvo zemědělství předložit Úřadu vlády do konce letošního roku, se stále častěji diskutuje o vztazích a vzájemném postavení vlastníků honebních pozemků a uživatelů honiteb. Jednou ze základních otázek, od níž se vztahy obou skupin odvíjejí, je zákonem stanovená minimální výměra...

Kategorie: Legislativa, Lesní hospodářství, Myslivost

Soutěž zlepší povědomí o lesích

Zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti je cílem soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Při soutěži, kterou vyhlásil ministr zemědělství Marian Jurečka, mají mladí lidé od 13 do 19 let navíc možnost diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky. Informoval o tom...

Kategorie: Lesní hospodářství, Myslivost

Přes polovinu žádostí o navrácení církevního majetku posoudily Státní pozemkový úřad a Lesy ČR

Více než polovinu žádostí o navrácení církevního majetku projednaly k poslednímu září loňského roku Státní pozemkový úřad a Lesy České republiky, tedy dvojice institucí, k nimž směřuje nejvíce výzev v rámci církevních restitucí. Vyplývá to ze zprávy o průběhu restitucí za třetí čtvrtletí roku 2014, kterou měla dnes na programu...

Kategorie: Lesní hospodářství, Půda