Archiv pro štítek: ČZU

Filtr

Nové centrum při ČZU bude řešit adaptaci krajiny na změnu klimatu

Při České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu, jehož cílem je vytvořit řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Centrum jako hlavní směr činnosti na ochranu před suchem a povodněmi nabízí koncept Chytré krajiny, v jehož rámci začíná pracovat na třech pilotních projektech. Na...

Kategorie: Ekologie, Vodní hospodářství, Vzdělávání

Čeští výzkumníci úspěšně vyzkoušeli novou látku proti kůrovci

Proti přemnožení kůrovce v českých lesích by lesníci mohli v budoucnu používat látku, kterou vyvinuli a nedávno odzkoušeli vědci z České zemědělské univerzity, Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) a odborníci ze společnosti Lučební závody Draslovka Kolín. Látka má až stoprocentní účinnost a samovolně se rozkládá na látky, které na rozdíl...

Kategorie: Lesní hospodářství, Výzkum

Česká zemědělská univerzita chystá investice za miliardu

Česká zemědělská univerzita v Praze plánuje v příštích letech vynaložit skoro miliardu korun na investice do nových výukových budov nebo do auly. Do konce příštího roku by měla proinvestovat 600 milionů korun. Aktuálně staví například technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, plánuje stavbu pavilonu tropického zemědělství nebo minivýrobny potravin. Uvedla...

Kategorie: Vzdělávání

Nové centrum ekonomických studií 

Za účastí osobností veřejného života i akademické sféry bylo 12. září otevřeno nové Centrum ekonomicko-manažerských studií II Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Od následujícího semestru bude všech osmnáct kateder Provozně ekonomické fakulty sídlit v jedné budově. Stavba nové budovy centra byla zahájena v roce 2016 a byla dokončena za 16 měsíců...

Kategorie: školství

Záchranu živočichů při sečích usnadní nová mobilní aplikace

Záchrana živočichů každoročně ohrožených při senosečích bude jednodušší. Dobrovolníkům, zemědělcům a myslivcům ji usnadní nová mobilní aplikace, kterou naprogramovali během soutěže studenti České zemědělské univerzity. Tu loni v červnu vyhlásila Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) a ministerstvo životního prostředí na ni přispělo 100 000 korunami. Aplikaci pro chytré mobily...

Kategorie: Myslivost, Příroda, Zemědělství, Životní prostředí

Nové laboratoře posílí výuku a výzkum

Měření emisí výfukových plynů spalovacích motorů pomocí infračerveného spektrometru a zařízení pro měření velikostních spekter a koncentrací částic ve výfukových plynech je jednou z mnoha nových možností, které bude možné uskutečňovat v laboratořích, jež byly počátkem října slavnostně otevřeny na Technické fakultě České zemědělské univerzity. Informoval o tom vedoucí oddělení...

Kategorie: Výzkum, Vzdělávání

Profesor Vaněk oslavil osmdesátiny

Ve svém oblíbeném kraji jižních Čech oslavil 17. července 2015 významný pedagog a vědec prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., své osmdesáté narozeniny. Poblahopřát panu profesoru Vaňkovi přijelo mnoho významných osobností především zemědělského oboru, přední představitelé univerzit a ústavů. Mezi gratulanty byl například rektor Karlovy univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,...

Kategorie: Výzkum, Vzdělávání

Memorandum o spolupráci

Vytváření vhodných podmínek pro přenos informací o aktuálních výsledcích vědy a výzkumu do venkovského prostoru, pomoc s přípravou rozvojových regionálních strategií i s organizací vzdělávacích akcí je cílem Memoranda o spolupráci, které podepsali předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS) František Winter a rektor České zemědělské univerzity (ČZU)...

Kategorie: Ekonomika, Zemědělská politika