Spotřeba antibiotik v chovech zvířat se zvýšila

Spotřeba antibiotik v chovech hospodářských zvířat se v posledních letech zvýšila, uvedl dnes prezident Komory veterinárních lékařů Karel Daniel. Za roky 2012 až 2015 vzrostl prodej antibiotik až o pět procent, v letech 2010 až 2012 přitom prodeje výrazně klesaly. Nevhodné či nadměrné užívání antibiotik může podle Státní veterinární správy (SVS) způsobit, že se bakterie stanou proti antibiotikům odolné, což přináší riziko pro lidi i pro zvířata.

Základním rizikem nadměrného užívání antibiotik je nárůst rezistence bakterií vůči těmto přípravkům obdobně, jak to lze sledovat v oblasti humánní medicíny, řekl Daniel. V Česku je prý toto riziko pod kontrolou, protože podávání léků musí být schváleno dohlížejícím veterinárním lékařem. To ale změní novela veterinárního zákona, podle které budou moci některé léky zvířatům podávat sami chovatelé. Není možné částečně nahradit odborné vzdělání nějakým desetidenním kurzem, podotkl k tomu Daniel.

Loni bylo SVS jen v rámci monitoringu cizorodých látek vyšetřeno celkem 881 živočišných vzorků na zbytky antibiotik, z toho byl maximální limit překročen v osmi. V reakci na tyto výsledky, i když jde o nízký počet, naplánovala SVS zvýšený počet kontrol.

Letos byl dosud překročen maximální limit zbytkových látek ve čtyřech případech. Další, řádově stovky vzorků jsou vyšetřovány na jatkách při každém sebemenším podezření na nedodržení ochranné lhůty nebo předchozí léčbu zvířat, uvedl mluvčí SVS Petr Pejchal.

Maximální povolené limity pro zbytky antibiotik v potravinách jsou podle SVS nastaveny tak, aby nevyvolaly nežádoucí účinky na lidské zdraví po celý život. Možná rizika plynou z možného přenosu odolnosti mezi jednotlivými mikroorganismy i z případných zbytků antibiotik v potravinách živočišného původu. Státní veterinární dozor v rámci monitoringu cizorodých látek sleduje podle Pejchala výskyt nadlimitních hodnot antibiotik u všech kategorií potravin živočišného původu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *