Soud odmítl užívání termínu pomazánkové máslo

Tribunál Soudního dvora EU dnes v Lucemburku zamítl žalobu, kterou Česká republika chtěla zrušit rozhodnutí Evropské komise neuznat české označení "pomazánkové máslo" jako zaručenou tradiční specialitu. Vyplývá to z tiskové zprávy soudu.

Je to podruhé, kdy se evropský soud českým výrobkem musel zabývat. Česká republika už totiž základní spor o pomazánkové máslo prohrála v roce 2012. Tehdy dal Soudní dvůr EU za pravdu názoru komise, že výrobek nelze kvalifikovat jako máslo, protože neobsahuje dostatečné množství mléčného tuku, a tudíž jej nelze pod tímto názvem prodávat.
Komise v této věci ČR žalovala už o dva roky dříve za nesplnění povinnosti. Vytýkala jí, že v České republice bylo možné uvádět na trh výrobek s označením „pomazánkové máslo“, který ovšem fakticky máslem není.  V reakci na tehdejší rozsudek čeští potravináři začali pomazánkové máslo přejmenovávat na „tradiční pomazánkové“, ačkoliv s postupem evropské exekutivy dál hlasitě nesouhlasili.
ČR boj nevzdala a požádala Evropskou komisi, aby výrobek uznala za „zaručenou tradiční specialitu“. Tam mohou být zapisovány mimo jiné potraviny z tradičních surovin a vyráběné tradičním způsobem. Komise to odmítla s odůvodněním, že zápis je v rozporu s nařízením o společné organizaci trhů, tedy ze stejného důvodu, kvůli kterému se jí označení „pomazánkové máslo“ od začátku nelíbilo. Výjimky z nařízení existují, jejich povaha „jasně vyplývá z tradičního užívání“, ale na jejich seznamu pomazánkové máslo není. ČR toto rozhodnutí napadla u Tribunálu Soudního dvora EU, kde dnes neuspělo. Tribunál totiž dospěl k závěru, že uznání za zaručenou tradiční specialitu je stejně možné jen pro výrobek, který splňuje obchodní normy stanovené nařízením o organizaci trhů.
Ministerstvo zemědělství uvedlo, že musí rozhodnutí Soudního dvora EU respektovat. „Podle informací MZe uvažuje Českomoravský svaz mlékárenský o znovupodání žádosti o zápis do rejstříku zaručených tradičních specialit pro upravený název ‚tradiční pomazánkové‘ a zajistit mu tak jeho jedinečné tradiční složení a charakteristický technologický postup výroby, byť pod novým názvem. Tuto aktivitu bude MZe podporovat,“ řekl mluvčí ministerstva Hynek Jordán.
Na seznam výjimek je podle soudců možné zapsat jen ty výrobky, „jejichž skutečnou povahu nelze zaměnit s povahou výrobků, jejichž označení je tímto nařízením chráněno“. Kdyby prý totiž členská země mohla použít režimu zaručené tradiční speciality k obcházení nařízení o společné ochraně trhu, narušilo by to jednotné označování zemědělských produktů a tedy i cíl zachování hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů.
Režim zaručené tradiční speciality má pomáhat evropským výrobcům tradičních produktů při prodeji a informování spotřebitelů o jejich tradiční povaze, avšak nezavádí alternativní systém norem, které musejí výrobky splňovat, dodal tribunál.
ČR se tak zřejmě rozplynula jedna z posledních možností, jak pro typicky českou pomazánku sporné označení prosadit. Proti dnešnímu rozhodnutí je sice možné se odvolat, nicméně odvolání se omezuje pouze na právní otázky.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *