Sociální zemědělství klade důraz na vztahy mezi lidmi

Potenciál sociálního zemědělství v podmínkách České republiky prezentuje výstava Sociální zemědělství: Příležitost pro zemědělc.e, která se koná do 27. června v Národním zemědělském muzeum v Praze. Jeho posláním je vedle produkce a prodeje zemědělských produktů také zajišťování pracovních míst na farmách, poskytování služeb sociálně a zdravotně znevýhodněným osobám i organizování vzdělávacích aktivit.

Sociální zemědělství je inovativní přístup vycházející z tradičních venkovských svépomocných systémů. Sdružuje v sobě koncepty multifunkčního zemědělství, sociálních služeb a zdravotní péče na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Koncept sociálního zemědělství klade velký důraz na vztahy mezi lidmi; rozvíjí vztahy v rámci farmy, rodiny, komunity a pomáhá k začleňování znevýhodněných osob do běžného života. Tento nový směr se začíná rozvíjet také v České republice. „Za zemědělstvím často vidíme především péči o krajinu, půdu, rostliny či zvířata, ale sociální zemědělství k nám nově přináší téma, jak tento obor může ohleduplně pomáhat i při kultivování společnosti a vztahů,“ řekl generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.  Zemědělství je v mnoha případech řešeno spíše jako doplňková činnost. Proto členové Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství iniciovali šetření s cílem poskytnout zájemcům z řad zemědělské veřejnosti dostatek informací. Zpracovaná Analýza sociálního zemědělství v podmínkách ČR je primárně zaměřena na zemědělce a možnosti multifunkčního zemědělství v rámci sociálních služeb a s tím souvisejících činností. Analýza zmapovala aktéry sociálního zemědělství a jejich role v rámci poskytování sociálních služeb – zejména v oblasti veřejné správy, zemědělců, vědců a sociálních organizací, naplňujících principy sociálního zemědělství nebo přispívajících k jejich zavádění do praxe. Výstava prezentuje vybrané subjekty, které se podílely na zpracování analýzy a naplňují koncept sociálního zemědělství nebo přispívají k zavádění jeho principů do praxe.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *