Škody způsobené zvířaty na rybnících stouply

Finanční škody způsobené zvířaty na českých rybnících se loni zvýšily na 158 milionů korun. Vyplývá to z přehledu Rybářského sdružení ČR. Největší problémy způsobily tažné populace kormorána velkého, které mají na svědomí ryby v hodnotě skoro 89 milionů korun.

Finanční škody způsobené zvířaty na českých rybnících se loni zvýšily na 158 milionů korun. Vyplývá to z přehledu Rybářského sdružení ČR, který má ČTK k dispozici. Největší problémy způsobily tažné populace kormorána velkého, které mají na svědomí ryby v hodnotě skoro 89 milionů korun.
Následují škody, za které mohou vydry říční (36,9 milionu korun), volavky popelavé (skoro 20 milionů korun) a hnízdící populace kormoránů (téměř 13 milionů korun). Milionové, ale blíže nekvantifikované škody způsobily podle sdružení populace bobrů na Moravě.
Zatímco v předchozích letech získávali rybáři státní kompenzaci za škody způsobené kormoránem, po jeho vyškrtnutí ze seznamu zvláště ohrožených druhů je náhrada nulová. V roce 2013, kdy stát naposledy ztráty hradil, šlo zhruba o 23 milionů korun. „Škody se každoročně navyšují, počty predátorů se nesnižují, takže nelze čekat v delším časovém horizontu nějaké zlepšení,“ sdělil ČTK za sdružení Martin Urbánek.
Podle sdružení vyškrtnutí kormorána ze seznamu, díky kterému by měl být od dubna 2013 snazší jeho odlov, nepomohlo. Podle Urbánka nejsou pro lokality, kde kormoráni loví ryby, stále vydaná rozhodnutí od orgánů ochrany přírody. „Na žadatele jsou kladeny nesmyslné požadavky, případně je odlov podmíněn nejrůznějšími omezeními, paradoxně přísnějšími než v době, kdy kormorán požíval nadstandardní ochrany jako zvláště chráněný živočich,“ uzavřel Urbánek.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *