Situace vlastníků lesů je kritická

Situace nestátních vlastníků lesů je kritická. Cena dřeva kvůli jeho přetlaku na trhu klesla pod tisíc korun za metr krychlový. Proto Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) žádá o pomoc při řešení kůrovcové kalamity místopředsedu Evropského parlamentu Pavla Teličku. Nejjednodušší se podle nich jeví forma náhrady za ztrátu zpeněžení při prodeji dříví ve výši asi tři tisíce korun na hektar. Uvedli to zástupci SVOL na tiskové konferenci v Praze s tím, že český stát nejedná v této otázce dostatečně rychle.

V současnosti se kůrovcová kalamita rozšířila z Moravy na Vysočinu a lesníci se obávají, že v příštím roce zasáhne ještě rozlehlejší území. Ministerstvo zemědělství by podle SVOL mělo urychlit přípravu podkladů pro příslušný dotační příspěvek z národních zdrojů a maximálně urychlit proces jeho notifikace v Evropské komisi. Podle sdružení Telička by vlastníkům měl pomoci jednak s podporou dotace, ale také posoudit, jestli by evropská legislativa neumožnila jednodušší zadávání zakázek od státního podniku Lesy ČR. Sdružení ho proto požádalo o stanovisko, zda směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek umožňuje na vnitrostátní úrovni vyjmout činnosti související s hospodařením v lesích z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Podle sdružení současné znění tohoto zákona zabraňuje efektivní likvidaci kůrovcové kalamity. Předseda SVOL František Kučera upřesnil, že cena za metr krychlový kůrovcového dřeva klesla zhruba na tisíc korun. Tato hladina je podle něj hranicí rentability lesního podniku. Při dalším poklesu dojde ke ztrátě schopnosti pokrýt náklady na správu majetku a na zajištění pěstební činnosti, tedy i zalesňování holin. „Výhled na rok 2019 je pak téměř apokalyptický,“ prohlásil. V současné době je napadeno kůrovcem až 20 milionů metrů krychlových stojících smrkových porostů, ze kterých se na jaře začnou rojit další brouci. „V příštím roce mohou kůrovcové těžby dosáhnout až 50 milionů metrů krychlových, což je trojnásobek normálních ročních těžeb. Dřevařské zpracovatelské provozy u nás mají celkovou roční kapacitu 12,5 milionu metrů krychlových. Trh je zahlcen dřevem,“ zdůraznilo sdružení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *