Šíří se nesprávná doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin

Na některých seminářích, polních dnech a jiných akcích určených pro pěstitele polních plodin se v poslední době šíří doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v rozporu s podmínkami jejich povolení. Upozornil na to v tiskové zprávě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Konkrétně v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském (ÚKZÚZ) zaznamenali doporučení k použití insekticidních mořidel povolených pouze v obilninách pro ošetření osiva řepky, dále doporučení k foliárnímu ošetření obilnin přípravky povolenými pouze k moření a rovněž doporučení k několikanásobným kombinacím hnojiv, stimulátorů, insekticidů a fungicidů, případně vodního skla na kvetoucí porosty řepky.

Při nakládání s přípravkem je třeba se důsledně řídit návodem k použití na jeho obalu, připomíná ústav profesionálním uživatelům. Rozsah správné aplikace je podle něj možné si též ověřit v Registru přípravků na internetových stránkách ÚKZÚZ. „Nedodržení návodu k použití při aplikaci přípravků nelze omluvit chybným doporučením ze strany jiné osoby. Za nesprávnou aplikaci je vždy přímo odpovědná fyzická nebo právnická osoba, která přípravek použije,“ varuje ústav.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský upozorňuje, že použití přípravků na ochranu rostlin v rozporu s údaji v návodu k použití na jejich obalu je porušením nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a rovněž zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Zjištění takového porušení je řešeno formou správního řízení s následným uložením sankce, včetně dopadu na výši finančních podpor.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *