SFTR uzavře smlouvy s mlékárnami, až sněmovna rozhodne

Rada Státního fondu tržní regulace (SFTR) na svém zasedání dnes reagovala na usnesení Poslanecké sněmovny č.1059, kterým se zakládá převod 130 mil. Kč na řešení přebytku mléčného tuku z let 1998 a 1999 z rozpočtu Pozemkového fondu do rozpočtu SFTR. Užití 130 mil Kč na tento účel již Poslanecká sněmovna schválila a zbývá jí ještě v dalším kroku, na své příští schůzi, schválit vlastní přesun peněz z rozpočtu Pozemkovém fondu do rozpočtu SFTR. Rada SFTR rozhodla, že v případě souhlasu sněmovny uzavře s mlékárnami, které budou mít zájem o export másla, smlouvu na vývoz maximálně takového objemu, který daná mlékárna měla na skladě k 31.12.1999.

Mlékárna , která se bude chtít do tohoto mimořádného opatření přihlásit, musí platit zemědělcům do třiceti dnů nejméně minimální cenu a mít se zemědělci uzavřeny celoroční smlouvy na dodávky mléka. Výše exportní subvence na tunu másla bude odvozena stejným způsobem jako je tomu v řádném systému regulace trhu s mlékem – tj. jako rozdíl mezi intervenční cenou a cenou vývozní v daném čtvrtletí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *