Selské dožínky se uskutečnily na Farmě Sotonových

Letošní Selské dožínky Asociace soukromého zemědělství se konaly na farmě rodiny Sotonových v Trstěnici. Tato farma uspěla jak v soutěži Farma roku, tak v Pestré krajině. Rod Sotonů má v Trstěnici dlouhou tradici a vždy se vždy zabýval sedlačením. Kolektivizace rodinu samozřejmě krutě postihla. Po roce 1989 však začali otec a děd stávajícího farmáře opět hospodařit na restituovaném statku a 25 hektarech půdy. V současnosti rodina Sotonových obhospodařuje asi 250 hektarů pozemků.

Jak uvedl hospodář Josef Sotona, z celkové výměry je 215 hektarů vlastních a 14 hektarů vlastního lesa. Asi 25 hektarů připadá pak na druhově bohaté pastviny a 50 hektarů na louky. Na orné půdě Sotonovy pěstují pestrou škálu plodin, jako jsou obilniny, kukuřice na siláž, lupina, hrách, směsky s vikví, jetel, vojtěškotrávy, určených především pro zajištění krmiv pro mléčný skot a další druhy hospodářských zvířat.
Sotonovi aktuálně chovají asi 200 kusů skotu, z toho 80 dojnic českého strakatého plemene, dále pak 15 ovcí s jehňaty, prasata, koně a drobná hospodářská zvířata, která přirozeně na statek patří. K hnojení pozemků používají vlastní statková hnojiva. Sedlák prozradil, že krmivo pro zvířata si míchají sami. Nechtějí  kupovat jako bílkovinné krmení sóju, protože je drahá, musí se dovážet a v některých oblastech světa se musejí kácet lesy, podotkl. „U nás se tradičně pěstovaly hrachy a pak se od nich ustoupilo, protože při pěstování na semeno jsou nejisté výnosy. Když vidíme, že je špatný rok, sklidíme to na siláž,“ popsal. Tradičně se však Sotonovým velice dobře daří lupina. Vše musí být vyvážené, dodal Josef Sotona, který stojí i v čele svitavské organizace ASZ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *