Sedláci požadují snížení administrativní zátěze a omezení podpor velkým podnikům

Snížení administrativní zátěže pro farmáře bude jedním z hlavních cílů, které bude chtít Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) prosazovat při jednáních s ministrem zemědělství v chystané druhé vládě Andreje Babiše. Asociace je rovněž pro zastropování dotací pro velké zemědělské podniky. Nadále bude odmítat zavedení předkupního práva pro zemědělce, kteří na daných pozemcích hospodaří. Uvedl to na dnešní slavnostní valné hromadě asociace k 20. výročí založení v Hradci Králové předseda ASZ Josef Stehlík, který se rovněž ohlédl za historií této organizace.

Pokud povládne ANO a ČSSD s podporou KSČM, měl by ministrem zemědělství být za ČSSD prezident Potravinářské komory Miroslav Toman. „Nepřichází z politického spektra, které by bylo spíše nakloněno menším rodinným farmám. Na druhou stranu víme, co od něj můžeme očekávat,“ řekl Stehlík. Věří, že s Tomanem by se asociace mohla shodnout na snížení byrokracie, kterou sedláci pokládají za největší překážku svého podnikání. „Sněhová koule administrativní zátěže a požadavků na vyjadřování úřadů se stále nabaluje. Systém se stává čím dál víc těžkopádnější,“ řekl Stehlík. Projevuje se to zejména při řešení různých krizí, například sucha, a v žádání o dotace. „Systém dotací je stále komplikovanější. Někdy splnění jednoho požadavku vyvrací splnění druhého,“ řekl Stehlík. Shodu s budoucím vedením ministerstva by ASZ podle něj měla nalézt i při řešení problému změn klimatu, opatřeních proti suchu, erozi, snižování úrodnosti půdy či při podpoře zpracování a prodeje zemědělských produktů takzvaně ze dvora. Složitou debatu Stehlík očekává u zavedení limitu evropských přímých zemědělských dotací pro velké zemědělské podniky po roce 2020. Stávající vláda zavedení dotačního stropu odmítá. Nová vláda by k tomu podle Stehlíka měla při jednáních v orgánech EU zaujmout aktivní postoj. „Odmítání bude považováno za extrémní postoj české vlády a na ČR nebude brán zřetel. Stropy budou zavedeny bez toho, že by byla zohledněna specifika ČR,“ řekl Stehlík.
Asociace podporuje zavedení stropu dotací. „Obzvláště velké holdingové podniky by neměly být cílovou skupinou pro dotace ze společné zemědělské politiky,“ řekl Stehlík. Dotační limit by se podle něj mohl týkat podniků s obhospodařovanou půdou 1500 až 2000 hektarů. „I takto velký podnik v podmínkách ČR koresponduje potřeby venkovského prostoru,“ řekl. Průměrná velikost rodinných farem, které ASZ především zastupuje, je 150 hektarů.
ASZ má přibližně 7000 členů, většinou sedláků, sdružených v 49 regionálních a osmi členských organizacích v celé ČR. Zastupuje podniky, které hospodaří téměř na 40 procentech zemědělské půdy v ČR a na zemědělské produkci v České republice se podílejí asi čtvrtinou.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *