Sčítání zvěře letos myslivcům komplikuje nedostatek sněhu

V období přechodu zimy a jara jsou každoročně uživatelé honiteb povinni provést v termínu stanoveném krajským úřadem sčítání zvěře a výsledky oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Myslivcům na Vysočině letošní sčítání zvěře ale komplikuje nedostatek sněhu, protože v terénu nevidí její stopy. Stovky myslivců z Vysočiny vyráží do lesů a polí ve dvou termínech. První byl tradičně stanoven do poloviny února, druhý připadne na 8. března. Informovala o tom Jitka Svatošová z Krajského úřadu Kraje Vysočina.

„Je zřejmé, že díky letošnímu nezvykle teplému počasí je zvěř v podstatně lepším stavu než v loňském předjaří. Tehdy zvířata doplatila na výkyvy počasí. Ty se podepsaly především na počtu divokých prasat, jejichž mláďata popadala – uhynula,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství Zdeněk Chlád.

V období přechodu zimy a jara jsou každoročně uživatelé honiteb povinni provést v termínu stanoveném krajským úřadem sčítání zvěře a výsledky oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. „Krajský úřad určuje termíny po konzultaci s myslivci, kolegy vykonávajícími státní správu myslivosti na městských úřadech a po dohodě s orgány ochrany přírody. Výsledky sčítání slouží uživatelům honiteb jako podklad při tvorbě plánu mysliveckého hospodaření, dále jsou tyto údaje podkladem pro zpracování statistických výkazů o počtech jednotlivých druhů zvěře v rámci Kraje Vysočina a následně pro území celé České republiky“, uvádí Zdeněk Chlád. Praktické sčítání je tedy v aktuálních podmínkách odkázáno na sledování pobytových stop – trusu, otisků stop v blátě nebo tradiční vizuální pozorování zvěře na pastvě a na přikrmovacích místech.

Ze zmiňovaných statistických výkazů například vyplývá, že v roce 2012 bylo v Kraji Vysočina uloveno 13 824 divokých prasat, za celou Českou republiku to bylo celkem 185 381. V obou případech jde o rekordní výši, která jednak svědčí o vysokých stavech této zvěře, jednak o intenzivní snaze uživatelů honiteb redukovat tuto krásnou zvěř, která však především na zemědělských plodinách působí značné škody. Z loňského sčítání je také zřejmý mírný nárůst počtu vyder a bobra evropského na Vysočině. Vzrostl i lov norka amerického a psíka mývalovitého.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *