Rozpočet Programu rozvoje venkova počítá s částkou asi 82 miliard korun

Program rozvoje venkova by mohl rozdělit tuzemským zemědělcům v letech 2014 až 2020 celkem 3,04 miliardy eur, tedy přes 82 miliard korun. Původně předpokládanou částku zhruba o tři miliardy korun posílí přesuny přímých plateb z prvního pilíře společné zemědělské politiky. Na setkání s novináři to dnes uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka. První pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření, zatímco druhý pilíř zahrnuje právě prostředky na rozvoj venkova.

Rozpočet Programu rozvoje venkova je nižší než v předchozím období od roku 2007, kdy počítal celkem s 3,6 miliardy eur. Zhruba 300 milionů eur pro podporu venkovským obcím ale bylo vyčleněno do kohezní politiky. Tuto podporu budou v budoucnu řešit jiné operační programy. Podle Jurečky přišlo ministerstvo o oblast, která k němu přirozeně patří. Není si jistý, zda financování z jiných programů bude odpovídající. Vláda naopak nedávno schválila zvýšení spoluúčasti státu z 15 na 25 procent, tedy zhruba o devět miliard korun.
V rámci přímých plateb ministerstvo počítá s rozdělením celkem 5,1 miliardy eur, tedy asi 138,5 miliardy korun. Vedle základní platby na plochu první pilíř umožňuje podporu citlivých sektorů zemědělské výroby, jako jsou přežvýkavci, ovoce a zelenina, chmel, cukrovka a bílkovinné plodiny.
Proti předchozímu období se zvýší podíl peněz na ochranu životního prostředí o osm procentních bodů na 64 procent rozpočtu Programu rozvoje venkova. Naopak o pět bodů na 17 procent klesl podíl peněz na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. Třetí největší položkou s pětiprocentním podílem bude organizace potravinového řetězce a dobré životní podmínky zvířat. V minulém období získala tato oblast jen 0,2 procenta.
Environmentální opatření obsahují plošně orientovanou víceletou podporu. Cílem je zachování a podpora zemědělských a lesních ekosystémů, podpora účinného využívání zdrojů a snižování negativních dopadů klimatických změn. Program se zaměřuje i na platby podpory hospodaření na územích v rámci sítě Natura 2000 nebo podporu ekologického zemědělství. Podpora se týká i zalesňování zemědělské půdy.
Materiál by měla příští týden projednat vláda a poté jej ministerstvo předloží Evropské komisi. Definitivní schválení Evropskou unií ministerstvo očekává v prvním čtvrtletí 2015 a v květnu chce začít přijímat žádosti.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *