Regionální potravina

Z tiskové konference organizované Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje k problematice soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje 2010.

Motto: „Podporujeme potravinářské suroviny a výrobky z Jihomoravského kraje“

Definice: „Regionální potravina je produkt – potravinářský nebo zemědělský výrobek, který je vyroben v příslušném regionu, pochází zejména z tuzemských surovin a vykazuje nezaměnitelné regionální charakteristiky“.
Regionem se rozumí celek vymezený pomocí administrativních hranic kraje, jako vyšší územěprávní celek.

Cíl: Seznámení spotřebitelské veřejnosti s regionálními výrobky a jejich kvalitou, eventuálně s místem, kde lze tyto výrobky zakoupit. Potraviny vyrábí lidé z regionu, tedy pochází z místa, které spotřebitelé na daném území znají, výrobky nejsou anonymní. Druhotný efekt – podpora zaměstnanosti v regionu, bude-li zájem o regionální výrobky, zůstanou zachována pracovní místa, eventuálně se budou dále rozšiřovat.

Způsob: Ministerstvo zemědělství ČR iniciovalo, vyhlásilo a podpořilo soutěž „Regionální potravina“ na podporu malého a středního podnikání v segmentu potravinářství v rámci celé ČR. Počínaje letošním rokem 2010 se uskuteční první ročník této soutěže ve všech krajích České republiky.

Soutěží se v šesti kategoriích:
1) mléko a mléčné výrobky
2) pekařské a cukrářské výrobky
3) masné výrobky
4) alkoholické i nealkoholické nápoje (s výjimkou vína)
5) ovoce a zelenina
6) ostatní

Hodnocení se uskuteční podle kritérií:
I. Inovativnost – originalita, původ, regionalita, inovativnost ve zpracování
II. Senzorické posouzení – chuť, vzhled, vůně apod.
III. Použité materiály, suroviny a způsob výroby – technologická hlediska a způsob zpracování, využití místních surovin
IV. Design výrobku – označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením
V. Specifické a pomocné posouzení – vliv výrobku na zdraví zákazníka, dostupnost výrobku na trhu, bioprodukt
Vítězové v našem kraji získávají právo užívat k oceněným výrobkům značky – logo s označením Regionální potravina jihomoravského kraje.
Právo užívat značku „Regionální potravina Jihomoravského kraje“ uděluje hejtman Jihomoravského kraje.
Prezentaci této soutěže můžete shlédnout v Obchodním centru Vaňkovka od pátku do neděle 30.7.2010, 31.7.2010 a 1.8.2010.

Harmonogram soutěže – klíčové termíny
– vyhlášení soutěže do 16.7.2010
– ukončení příjmu přihlášek 03.8.2010
– hodnocení soutěžních výrobků 13.8.2010
– vydání výsledků – tisková zpráva 16.8.2010
– první prezentace úspěšných výrobků a výrobců:
– Země živitelka v Českých Budějovicích 26.8. – 31.8.2010
– Krajské dožínky Brno 03.9.2010 – 4.9.2010

V předchozích letech se čtyřikrát ročně obdobně soutěžilo o ocenění Chuť jižní Moravy a Zlatá Chuť jižní Moravy pro výrobky ročníků 2006, 2007, 2008 a 2009.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *