Proslov prezidenta agrární komory na Žofínském fóru

V rámci 66. žofínského fóra, které proběhlo pod názvem Kvalita a bezpečnost potravin s ohledem na spotřebitele, vystoupil včera se svým příspěvkem také prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Jeho znění, které poskytla mluvčí komory Eugenie Línková, následně uvádíme.

Vážený pane ministře, vážený pane prezidente potravinářské komory, dámy a pánové.

Jenom těžko by se hledal příhodnější termín pro toto fórum zaměřené na kvalitu a bezpečnost potravin než je tento kalendářní čas.

Dovolte, abych vysvětlil proč:
 je za námi vlna hysterie z listerie, která proběhla kupodivu jenom v ČR;
 je za námi sdělení jednoho mluvčího jednoho řetězce, že v ČR nemohou nakupovat maso, protože čeští zpracovatelé neumí kvalitu;
 je za námi schválení 24 subjektů ruskými veterináři k dovozu živočišných produktů do Ruska. V Polsku, odkud se valí přes OŘ k nám potraviny, není schválen ani jeden;
 je za námi omezování nákupů potravin od českých zpracovatelů obchodními řetězci a jejich nahrazování dalšími a dalšími nákupy ze zahraničí – poslední zpráva Mc Donald‘s.

Už je ale také za námi, a teď mluvím o agrární komoře, poznání odkud se k nám dováží ze zahraničí maso a kde je přebalováno do obalu se značkou CZ, aby byl zákazník oklamán a naše akce eliminovány.

To všechno je za námi, ale mnoho věcí je před námi. Dovolte, abych načrtl náš pohled v tomto směru:
 je před námi osvěta českého spotřebitele spojená s osvětou proti klamavým a bezostyšným praktikám některých obchodních subjektů (např. sýr bez mléka, salám bez masa, čerstvé staré máslo);
 je před námi takřka neorané pole, které lze vyjádřit tezí – kvalita potravin a naše zdraví;
 je před námi vytvoření korektní legislativy, která by vytvořila prostor pro spravedlivější vztahy uvnitř potravinové vertikály;
 je před námi také práce s českými politiky, kteří by se měli k českým potravinářům a zemědělcům nějakým způsobem postavit. Například takovým, jak to dělají jejich kolegové na západ i sever od našich hranic;
 sečteno a podtrženo
– nechceme být ve vlastní zemi zbyteční a ani to nedopustíme
– chceme jednat a domlouvat se
– chceme ale korektní přístup

Dámy a pánové, ve svém krátkém vystoupení nebudu zabíhat do odborné problematiky kvality a bezpečnosti potravin. Omezím se pouze na pohled producentů surovin pro potraviny, tedy prvovýroby.
Jsem přesvědčen, že suroviny, které vyrábí pro potravinářský průmysl čeští zemědělci, jsou velmi kvalitní a že tedy jsou velmi kvalitní i naše potraviny.
Z toho vychází toto naše tvrzení a přesvědčení:
 čeští zemědělci, ale i potravináři pracují v režimu velmi tvrdých norem a směrnic, tvrdších než konkurence ve většině zemí EU;
 tyto normy a směrnice kontrolují velmi dobře organizované státní kontrolní orgány, například veterinární služba;
 suroviny pro potravinářský průmysl se vyrábí na velkých farmách kvalifikovanou pracovní silou ve velkých dobře kontrolovatelných šaržích;
 ve výrobních technologických procesech se v ČR užívá na jednotku produkce výrazně méně chemie a hnojiv.
Nemůže být řeči o tom, že bychom neměli kvalitu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *