Projekty za více než miliardu korun byly vyhodnoceny jako netransparentní

Ministerstvo životního prostředí v prvním čtvrtletí letošního roku prověřilo všechny projekty z operačního programu Životní prostředí, u nichž byli v letech 2010 až 2013 v rámci užšího řízení vybíráni dodavatelé prostřednictvím losovacího zařízení. Osmdesát osm projektů v celkové dotační hodnotě více než pět miliard korun ministerskou kontrolou prošlo. Celkem čtrnáct projektů v hodnotě přesahující miliardu korun bylo vyhodnoceno jako netransparentní. Tyto projekty budou muset vrátit část dotace a padlo i jedno trestní oznámení. Informovala o tom mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

 

„Od konce roku 2010 až do konce roku 2013 podporoval Státní fond životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí projekty, u nichž bylo pro systém výběru dodavatele použito elektronické losovací zařízení. V této době již probíhala soudní kauza, která odhalila, že některá losovací zařízení umožňují netransparentní výběr, a tudíž jsou v rozporu se zákonem. Tehdejší vedení Státního fondu životního prostředí ani ministerstva životního prostředí neudělalo žádné kroky, aby v té době velmi pochybnému způsobu výběru dodavatelů zabránilo. Naopak se projekty financovaly bez jakýchkoliv problémů,“ sdělil při ministr Richard Brabec.

Ministerstvo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí vytvořilo kontrolní list, který vyhodnocuje, zda výběrové řízení projektu bylo či nebylo řádně administrováno. Kontrolní otázky vycházejí primárně ze dvou rozsudků – Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu, které se týkaly elektronického losování a které definovaly konkrétní aspekty netransparentnosti v průběhu losování, a dále z povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách. Patří mezi ně například přítomnost notáře přímo u losování, účast uchazečů při losování, zda někdo z účastníků požádal o možnost prověření zařízení a jestli mu to bylo umožněno, zda někdo z účastníků požádal o výměnu čísel přidělených pro losování jednotlivým nabídkám a jestli mu to bylo umožněno a jak byly vypořádány případné pochybnosti o průběhu losování ze stran účastníků.

Na základě kontrolního listu, kterým Státní fond životního prostředí prověřil všechny podezřelé projekty, ministerstvo identifikovalo třináct projektů, kde bylo losování vyhodnoceno jako netransparentní. Organizátor nevyhověl u těchto losování například možnosti prověřit zařízení nebo u nich účastníci vyjádřili pochybnosti o průběhu losování a zadavatel se jimi nezabýval. U těchto projektů požaduje ministerstvo uplatnění korekce ve výši 10 nebo 25 %. U jednoho projektu (Dostavba a rekonstrukce vodní sítě Úvaly) hrozí vrácení dotace v plné výši (tedy 100% korekce) a v souvislosti s tímto losováním podalo již ministerstvo trestní oznámení na neznámého pachatele k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. U tohoto projektu se vylosovaná čísla v testovacím i ostrém provozu naprosto shodovala. Pokud bude orgány činnými v trestním řízení prokázáno spáchání trestného činu, bude projektu odebrána celá dotace týkající se předmětné veřejné zakázky.

Výši korekcí určila Evropská komise. V případě netransparentního losování stanovila uplatnění 25% korekce (z celkové ceny veřejné zakázky) u nadlimitních zakázek a 10% u podlimitních zakázek. V případě, že by byla prokázána úmyslná manipulace s výsledkem losování, požaduje Evropská komise 100% korekci.

Výsledky zjištění ministerstva životního prostředí byly již zaslány k dalšímu prošetření na ministerstvo financí a finanční úřady. Všechny projekty budou dále předány k prověření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V případě jednoho projektu bylo podáno trestní oznámení.

„Situace je zcela nepochybně velmi vážná. Vzhledem k výši korekcí, které budeme uplatňovat prostřednictvím finančních úřadů, může dojít k zásadnímu ohrožení některých projektů, které jednotlivé obce realizují. Zadavatel, tedy obec, byl však povinen zajistit transparentnost a zákonnost veřejné zakázky, svěřením realizace zadávacího řízení jiné osobě se této povinnosti ve vztahu k finančním dotacím nezbavil,“ doplnil ministra náměstek pro fondy EU Jan Kříž.

„Zároveň tak apelujeme na orgány činné v trestním řízení, aby dále prošetřily všechny zmíněné projekty. K tomu jsme jim zaslali potřebné podklady a jsme připraveni s policií intenzivně spolupracovat,“ zakončil tiskovou konferenci ministr Brabec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *