Prodej a usmrcování ryb má svá pravidla

Státní veterinární správa dohlíží na realizování pravidel prodeje vánočních ryb a také na jejich usmrcování. Prodejce ryb musí inspekci oznámit sedm dní před zahájením prodeje, kde a odkdy bude sezónní prodej ryb probíhat. Toto oznámení není zpoplatněno, uvedl mluvčí veterinárního dozoru Josef Duben.

Prodejce živých ryb musí například mít doklad o tom, kde byly posledně sádkovány. Samostatné prodejní místo musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách.

Pokud se ryby na samostatném prodejním místě také zabíjí, kuchají a porcují, popřípadě jinak upravují, musí být na tomto místě také dobře čistitelná a dezinfikovatelná pracovní deska, nože, palička na omračování ryb a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu, odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty, například vnitřnosti, žábry.

Podmínky pro prodej i usmrcování ryb stanoví veterinární legislativa, zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání. A právě to, jak jsou tato ustanovení plněna, každoročně v ulicích kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ, popřípadě Městské veterinární správy v Praze. Lze potvrdit, že kultura prodeje ryb a i hygienická úroveň prodeje je rok od roku znatelně lepší.

Usmrcení kapra musí předcházet omráčení tupým předmětem na temeno, to je kousek nad očima, a poté musí okamžitě následovat vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Samozřejmě se nesmí kapr za živa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, ohrožovat oči či brát ho za skřele.

Prodejce i ten, kdo ryby usmrcuje na přání zákazníka, tedy osoba, která ryby usmrcuje, kuchá nebo porcuje, musí mít kromě předchozího oznámení prodeje zdravotní průkaz, ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holínky a gumové rukavice), patřičné vybavení prodejního místa a musí dodržovat ustanovení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání. To je kromě dokladu o nabytí ryb a o jejich předchozím sádkování předmětem kontrol orgánů státního veterinárního dozoru.

I když by se mohlo zdát, že zacházet se živou rybou je jednoduché, není tomu tak, proto je dobré i její poslední chvíle života svěřit do ruky odborníkům – kapra si nechat usmrtit a třeba i vyvrhnout a nepůsobit mu zbytečné stresy odnosem domů a poté utrpení při nešikovném usmrcování. Případné „darování života“, vypuštěním kapra do rybníka či do řeky se v minimálně 70 % nekoná. Vylačněný kapr není s to po vypuštění v řece či rybníce přežít a zpravidla uhyne, vysvětlil Duben.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *