Problém je ve vlastnictví půdy

Často se hovoří o tom, že zemědělci by měli budovat meze, remízky a podobně. Narážejí však na problém, že půdu, na níž hospodaří, nevlastní. Nemohou ji přeměnit bez vědomí vlastníka, na to nemají právo. Uvedl to předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha na tiskové konferenci v Pardubicích s tím, že právě tento faktor brání v realizaci projektů na zadržení vody v krajině. Navíc zemědělská půda podle něj dál mizí kvůli nové zástavbě.

Pýcha připomněl, že nevládní organizace, mezi nimiž byl i Zemědělský svaz ČR, před několika lety navrhovaly předkupní právo na půdu pro zemědělce, kteří na ni hospodaří. Se svým požadavkem však neuspěli. „Dnes se ukazuje, že pokud půdu nebudeme vlastnit, nemůže nám nikdo dávat za úkol, abychom ji přetvářeli, protože se změnou musí souhlasit především vlastník,“ prohlásil s tím, že v České republice je zhruba 3,5 milionu vlastníků půdy. V některých případech se přitom zasahuje do vlastnictví desítek majitelů a všichni musí souhlasit s tím, že se na daném místě realizuje určité opatření. „Nikdo, kdo takhle radí, si nezkusil přesvědčit desítky vlastníků o tom, že jim z orné půdy, která má nějakou hodnotu, uděláte trvalý travní porost a několikanásobně jim snížíte hodnotu majetku,“ poznamenal. To potvrdil i viceprezident Agrární komory ČR a předseda představenstva Regionální agrární komory Pardubického kraje Leoš Říha a podotkl, že většinu půdy mají zemědělci v České republice pronajatou. „Pokud bychom chtěli dělat remízky nebo mokřady, narážíme na jednání s vlastníky,“ řekl. Navíc mokřady vlastníkům půdy nic nevydělají, dodal.
Podobně reagují vlastníci půdy i na požadavky ZD Sloupnice. Na svazích třeba družstvo instaluje roury, které při přívalových deštích zadržují vodu a nesplachují ornici pryč. „Jsou zatím na čtyřech místech. Vlastníci půdy nemají moc pochopení, ale vytrváme. Rádi bychom projekt i s pomocí obce dokončili,“ míní předseda družstva Jaroslav Vaňous. Družstvo také třeba nepoužívá na housenky zavíječe pesticidy, ale vosičku z rodu Trichogramma, jejich přirozeného nepřítele. Využívají rovněž precizního zemědělství.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *