Příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v březnu

Ministerstvo zemědělství usiluje o efektivní vyčerpání celého rozpočtu Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, a proto vyhlašuje příjem žádostí v rámci mimořádného 20. kola. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 3. do 14. března 2014. V rámci 20. kola budou přijímány žádosti o dotaci v podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (respektive inovací) v potravinářství pro území hlavního města Prahy a v opatřeních I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Uvádí to ministerstvo zemědělství na svých internetových stránkách.

Dne 6. 12. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Pravidel pro  podopatření  I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hlavního města Prahy. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

Nejdůležitější změnou daného podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hlavního města Prahy  je cílení podpory na cíl intervence konkurenceschopnost, tedy území hlavního města Prahy. Podmínkou pro získání dotace tedy bude, že výsledky spolupráce s výzkumným subjektem budou zavedeny do praxe v provozovně nacházející se na území hl. města Prahy.  Rozpočet podopatření je totiž tvořen nevyčerpanými finančními prostředky určenými právě pro hl. město Prahu. Až na rozšíření výdajů, na které je možné poskytnout dotaci (např. o dopravní prostředky pro přepravu zpracovávané suroviny a produktů), k zásadním změnám podmínek nedošlo.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je pro předmětné podopatření stanoven předběžně na 199,7 mil. Kč. Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozím kole příjmu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 pro podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, platná pro 20. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 14. 3. 2014, musí být konečná verze Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15:00 hodin.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *