Při dovozu zvířat je třeba splnit řadu podmínek

Při dovozu jakéhokoli zvířete je třeba splnit řadu podmínek, které nejsou zbytečně byrokratické, ale mají zabránit zavlečení různých nákaz, zejména vztekliny. To znamená, že musí být klinicky zdravé a vakcinované, zejména proti vzteklině, připomněl mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

I v Evropě je řada zemí, například Rumunsko, kde je vzteklina téměř všudypřítomná, a nakaženy jsou nejen lišky a jiná volně žijící zvířata, ale též psi, kočky, skot i ovce či koně. Do jisté míry se to týká i části Polska. Vzteklina se tam dnes vyskytuje již i v oblastech do 150 km od českých hranic, uvedl Duben.

Vzteklina se podle mluvčího státního dozoru přenáší přímým kontaktem přes poraněnou kůži, například při pokousání nebo poškrábání. Virus se pak během několika málo dní pomnoží v místě vstupu a pak postupuje dále nervovými vlákny do mozku. V tom spočívá jeho zákeřnost. Virus postupující podél nervových vláken nevyvolává imunitní reakci organismu, nevznikají protilátky, které by zvíře ochránily nebo které by mohly posloužit v diagnostice. Proto v tomto období nelze vzteklinu na zvířeti rozpoznat. Pokud je v tomto období provedena vakcinace, vytvořené protilátky nemají k viru přístup, protože je „schován“ v nervových vláknech. To znamená, že když je zvíře vakcinováno až po infekci, tedy v době, kdy se už virus šíří v nervech, ani tato vakcinace nezabrání vzniku onemocnění. Nemocné zvíře se pozná až po propuknutí nervových příznaků, to znamená až za šest měsíců po nakažení. Riziko spočívá v tom, že infikované zvíře vylučuje virus vztekliny ve slinách už tři až čtyři dny před propuknutím klinických příznaků. Takže na zvířeti nelze poznat, zda má vzteklinu či nikoli. Může se jevit jako zdravé, ale již vylučuje virus a může nakazit člověka nebo jiné zvíře.

Proto – pokud dojde k poranění člověka neznámým zvířetem v oblasti s výskytem vztekliny, je třeba vždy navštívit lékaře. Pozor i na kočky, ty přenášejí vzteklinu nejčastěji poškrábáním, protože na drápech mají kontaminované sliny. Pokud se člověk chce vypravit do oblasti, kde se vzteklina vyskytuje, a nebude v blízkosti lékařské péče, měl by po poradě s humánním lékařem zvážit možnost vakcinace. I u lidí je to efektivní metoda, jak se této nemoci bránit.

Z důvodů ochrany lidí před infekcí touto zákeřnou smrtelnou nemocí existují poměrně přísná pravidla pro přemísťování psů, koček, fretek a dalších zvířat, která požadují přesnou identifikaci zvířete, znalost prostředí, odkud zvířata pocházejí a doloženou správnou vakcinaci. Tato opatření se mohou někomu zdát zbytečně přísná a omezující, ale jsou to požadavky nezbytné, protože vzteklina je nemoc zákeřná a i v případě onemocnění člověka prakticky končí fatálně, jestliže se včas neléčí, informoval Duben.

V případě poranění nemocným zvířetem (psem, kočkou, ale třeba i beranem či opicí) je nutné vyhledat co nejdříve lékaře. To platí i při poranění neznámým zvířetem.

Dovozy zvířat s neznámým zdravotním stavem mohou ohrozit nejen dovozce, ale i lidi v jejich okolí. V každém případě je vždy nezbytně nutné dodržovat stanovená pravidla pro dovoz zvířat ze zahraničí. Tyto informace jsou k dispozici například na webových stránkách Státní veterinární správy, sdělil Duben.*

Komentáře ke článku 1

  • Petr Ryšánek

    Dobrý den,chceme koupit na slovensku štěně. Jaké podmínky musíme splnit,abychom se neměli případné potíže na hranicích….Děkuji za odpovědˇ…..Petr Znojmo

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *