Přeshraniční česko-rakouská spolupráce byla zahájena

Nový program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou byl zahájen 7. ledna letošního roku. Pro žadatele se otevřel monitorovací systém programu a mohou již vyplňovat a předkládat projektové žádosti. V Evropském fondu pro regionální rozvoj čeká téměř 100 milionů eur. Na svém webu o tom informovalo ministerstvo pro místní rozvoj.

,,Program bude opět podporovat široké spektrum projektů, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společné území. Projekty zpříjemní život na česko-rakouském příhraniční a prohloubí zase o krok více vzájemnou spolupráci mezi oběma státy,“ uvedl náměstek pro sekci evropských programů ministerstva pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.
Částkou 12,5 milionu eur budou podporovány projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací, na projekty ochrany životního prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví má jít 45,4 milionu eur, na rozvoj vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním území 13,7 milionu eur a projekty podporující spolupráci institucí a rozvoj komunit v příhraničním území budou dotovány zhruba 20,4 milionu eur. Celkem je tak na podporu přeshraničních projektů připraveno 97 milionu eur.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *