Pozor na požadavky Ruské federace při vývozu osiv

Mnozí dodavatelé osiv a sadbového materiálu nedodržují pravidla obchodu stanovené Mezinárodní semenářskou federací (FIS), které jsou v legislativě Ruské federace uvedeny v zákoně o osivu č. 149-FZ, v části 33. Toto upozornění obdržel letos v polovině května Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský od Rosselchoznadzoru – Federální služby pro veterinární a fytosanitární dohled. Informoval o tom ředitel kanceláře ústavu Mgr. Jaroslav Juřica.

Pravomoci nad kontrolou splnění těchto požadavků jsou přiděleny Rosselkhoznadzoru na základě nařízení vlády č. 476 ze dne 5. června 2013, uvedl Mgr. Juřica. Na základě tohoto dokumentu upozorňuje všechny vývozce a další zainteresované osoby, že vyvážená osiva a sadbový materiál do Ruské federace musí splňovat následující podmínky.

  • Partie osiv a sadbového materiálu musí doprovázet dokumenty, které garantují odrůdovou pravost a osevní kvalitu. Za takové dokumenty jsou považovány certifikát OECD nebo národní certifikát vyvážející země (země původu), certifikát ISTA nebo národní certifikát vyvážející země (země původu) a výpis ze Státního rejstříku selekčních výsledků Ruské federace, vyjmenoval Mgr. Juřica.

–         Certifikát OECD je dokladem o druhové a odrůdové pravosti a čistoty partie. Odrůda musí být zapsána v Seznamu odrůd OECD vhodných k certifikaci, porost musí být založen a uznán podle schématu OECD pro daný druh. Partie musí být uzavřena a označena návěskami v souladu se schématem OECD.

–         Certifikát ISTA (International Seed Testing Association) je doklad o jednotném testování osiva. Vzorek pro laboratorní zkoušení podle pravidel ISTA musí být odebrán úředním vzorkovatelem ÚKZÚZ.

–         Výpis ze Státního rejstříku selekčních výsledků Ruské federace je obdoba u nás vedené Státní odrůdové knihy.

  • Partie osiv a sadbového materiálu musí odpovídat požadavkům, které jsou ustanoveny v legislativě Ruské federace a v mezinárodním právu.
  • Vyvážená odrůda musí být zapsána ve Státním rejstříku selekčních výsledků Ruské federace.*

Mgr. Juřica vyzval dodavatele osiv, aby se v případě jakýchkoliv dotazů k podmínkám vývozu osiv a sadbového materiálu do Ruské federace obrátili na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor dovozu a vývozu, e-mail: odv@ukzuz.cz.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *